Про журнал

Вісник Львівської національної академії мистецтв (Вісник ЛНАМ) –
рецензований науковий журнал з відкритим доступом, виходить з 1990 року.

Засновник: Львівська національна академія мистецтв.

Політика журналу. Вісник Львівської національної академії мистецтв публікує оригінальні, ґрунтовні дослідження, які торкаються теоретичних і методологічних проблем історії візуального мистецтва і культури.

Тематика журналу стосується питань образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну, реставрації творів мистецтва, культурології, менеджменту соціокультурної діяльності, художньо-педагогічного забезпечення освітнього та соціокультурного процесів, проблем сучасного мистецтва.

Вісник ЛНАМ включено до переліку наукових фахових видань України категорія "Б" (галузь науки: мистецтвознавство, спеціальності: 022 - Дизайн, 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 028 - Менеджмент соціокультурної діяльності) – Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 р. № 157.

Вісник Львівської національної академії мистецтв індексується у міжнародних базах даних Index Copernicus, ERIH PLUS, Cite Factor та Google Scholar. Представлений на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», електронна копія та паперова версія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та
неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої
вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування
статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання
авторських та суміжних прав.

Редакційна колегія особливу увагу звертає на оригінальність тексту поданих
рукописів, контролює недопущення до друку плагіату; керується основними положеннями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publiacation Ethics - COPE); ухвалює рішення щодо публікації рукописів на основі висновків рецензентів.

Порядок рецензування статей у Віснику:

Завантажити PDF

ISSN 0236-4832 (Print)
ISSN 2663-886X (Online)

Реєстраційне свідоцтво: 
Cерія КВ № 16005-4477D від 02.11.2009 р.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців:
ДК № 4745 від 14.07.2014 р.

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах

Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.