Перелік авторів

А

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету

Б

кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат історичних наук, доктор філософії в історичних науках, професор Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри художнього дерева Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, докторант Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну
кандидат технічних наук, професор кафедри дизайну одягу Київського університету імені Б. Грінченка
доктор мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну середовища Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв
студентка магістратури кафедри юдаїстики Яґеллонського університету, м. Краків
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка»
кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет «Острозька академія»
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

В

викладачка відділення «Дизайну» Черкаського державного бізнес-коледжу, аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв
професор, завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, народний художник України
Заслужена артистка України, доцент кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв
кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри художнього металу Львівської національної академії мистецтв

Г

старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська Політехніка»
аспірант Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв, народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, лауреат Премії ім. Івана Труша
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська Політехніка»
здобувач Київського національного університету культури і мистецтв
професор кафедри дизайну одягу Київського національного університету культури і мистецтв
аспірант Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу давнього українського мистецтва Національного музею імені Андрея Шептицькго у Львові
асистент кафедри архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка»
провідний концертмейстер кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв
викладач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв
старший викладач кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства
кандидат мистецтвознавства науковий співробітник науково-дослідного сектора, викладач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв
аспірант Львівської національної академії мистецтв
старший викладач кафедри дизайну костюма Львівської національної академії мистецтв
старший викладач кафедри монументального живопису Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент
професор кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну
аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв
професор кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв, заслужений діяч мистецтв України
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Д

Українська академія друкарства
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
здобувач Львівської національної академії мистецтв
аспірант Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури
заступник директора з навчальної роботи Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент
Кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри монументального живопису Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент Української академії друкарства

Є

кандидат мистецтвознавства, викладачка кафедри менеджменту мистецтва, пров. фахівець з виставкової діяльності ЛНАМ

З

аспірант, викладач Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка
аспірантка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
аспірантка Львівської національної академії мистецтв, художник-реставратор Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України

І

аспірант Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
старший викладач Закарпатської академії мистецтв, коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, аспірантка Львівської національної академії мистецтв
викладач кафедри художнього скла, аспірант Львівської національної академії мистецтв
доктор соціологічних наук, доцент, Інститут народознавства НАН України
аспірант Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського

К

магістр графіки, аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури
аспірантка кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
аспірант Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури
старший викладач відділу ДХВШ Кафедри дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
аспірантка кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка»
Доцент, факультет педагогіки та мистецтв Університету імені Адама Міцкевича в Познані
аспірант Львівської національної академії мистецтв
Голова Благодійного фонду підтримки національно-духовного відродження імені Дмитра Блажейовського, УГКЦ, здобувач Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри дизайну середовища Київського державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука.
аспірант Львівської національної академії мистецтв
професор кафедри живопису та композиції, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
викладач Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, науковий співробітник НДС Львівської національної академії мистецтв
доктор мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв
доктор мистецтвознавства, доцент кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидат філологічних наук
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету
доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
викладач кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв
кандидат філософських наук, науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Київ

Л

аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка
доктор мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
викладач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв
аспірант кафедри теорії і історії мистецтв Харківської державної академії дизайну та мистецтв
здобувач Львівської національної академії мистецтв
старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка
кандидат мистецтвознавства, Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський палац мистецтв
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, Закарпатська академія мистецтв
культурний і громадський діяч, бандурист, концертний співак-тенор, Лондон, Велика Британія

М

Кандидат мистецтвознавства, заслужений художник України, доцент кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
професор кафедри монументального живопису та кафедри актуальних мистецьких практик Львівської національної академії мистецтв, заслужений діяч мистецтв України
викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
доктор історичних наук, професор кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат мистецтвознавства, Львівська національна академія мистецтв
студентка 6 курсу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Київ
кандидат архітектури, професор кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України
викладач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв
старший науковий співробітник Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові, викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри менеджменту мистецтва, старший науковий співробітник науково-дослідного сектора Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська Політехніка»
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
аспірантка Львівської національної академії мистецтв, художник-реставратор Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України
аспірант Львівської національної академії мистецтв
доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська Політехніка»
аспірантка Львівської національної академії мистецтв

Н

доктор історичних наук, завідувач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв
керівник відділу видавництва та інформації Львівської національної академії мистецтв, аспірант

О

ректор Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, професор, народний художник України
аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв
старший викладач кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну

П

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунку та живопису Київського національного університету технологій і дизайну
перший проректор Львівської національної академії мистецтв, професор, кандидат мистецтвознавства
професор Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений діяч мистецтв України
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та конструювання швейних виробів Київського національного університету культури і мистецтв
аспірант Львівської Національної Академії Мистецтв
аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв
старший викладач кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
асистент кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київський національний університет технологій та дизайну
магістрант кафедри дизайну одягу, факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв
асистент, Навчально-науковий Інститут мистецтв Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника
аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Київ
доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв
доктор наук габаліт. у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
кандидат мистецтвознавства, Інститут культурної спадщини, Міністерство освіти, культури та досліджень, Молдова

С

аспірант кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
студент-магістр кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв
старший викладач кафедри дизайну костюму Львівської національної академії мистецтв
викладач кафедри художнього дерева Львівської національної академії мистецтв, аспірант
кандидат мистецтвознавства, аспірантка Північно-Західного університету м. Еванстон (США)
кандидат філософських наук, завідувач кафедри актуального мистецтва Львівської національної академії мистецтв
старший науковий співробітник Національного музею «Київська картинна галерея»
аспірант Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант Київського національного університету культури і мистецтв
аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв
доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва, професор Львівської національної академії мистецтв, академік Національної академії мистецтв України
аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну середовища Львівської національної академії мистецтв

Т

викладач кафедри художнього дерева Львівської національної академії мистецтв, аспірант
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну костюма Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну костюму Львівської національної академії мистецтв
викладачка кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв, аспірантка
Декан факультету аудіовізуального мистецтва та заочного навчання Харківської державної академії дизайну і мистецтв,кандидат мистецтвознавства, доцент
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
аспірантка Львівської національної академії мистецтв

У

кандидат мистецтвознавства, професор, Криворізький державний педагогічний університет
кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв

Ф

асистент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
професор кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури та металу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, заслужений діяч мистецтв України
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
завідувач кафедри художнього металу Львівської національної академії мистецтв, доцент, заслужений діяч мистецтв України

Х

Старший викладач кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Ц

аспірантка Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Ч

Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, академік, професор, президент Національної академії мистецтв України
аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
кандидат мистецтвознавства, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава), артист Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (м. Київ)

Ш

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри книжкової та станкової графіки Української академії друкарства
доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України
доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв
аспірантка Львівської національної академії мистецтв
кандидат мистецтвознавства доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв
професор кафедри монументального живопису Львівської національної академії мистецтв

Щ

аспірантка Львівської національної академії мистецтв
викладач Коледжу телекомунікацій та комп’ютерних технологій, відокремленого структурного підрозділу НУ «Львівська політехніка»
асистент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Я

кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри художнього скла ЛНАМ
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України
кандидат мистецтвознавства, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії і теорії мистецтва