Марія Флейчук

доктор габілітований, професор, Гуманітарно-­економічна академія в Лодзі, Польща