Вікторія Коломієць

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, асистент