Samanta Kowalska

Assistant Professor, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland)