Graphic Arts by Dmytro Paruta of the 90s: specificity of genres and synthesis of techniques

Issue: 
Pages: 
232-243
Abstract: 

The article deals with distinctive
features of the graphic arts by Dmytro Paruta created in the 90s. Genre and
typological differentiation of the artworks are viewed in line with the
synthesis of graphic techniques and historical circumstances. Famous and
less known works of the researched period are analysed, revealing the main
idea behind the creative practices of the artist.

UDC: 
76(477)
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Бесага М. Іван Остафійчук. Джерела творчості : альбом-монографія / Мар’ян Бесага. – К. : ПП Р.К. Майстер-принт, 2013. – 288 с.
2. Боднар І. Дмитро Парута / Ігор Боднар // Дзвін. – 1993. – № 1. – С. 46-52.
3. Голубець О. Суть естетичних деформацій в мистецтві Галичини другої половини ХХ ст. / Орест Голубець // Європейське мистецтво XV – XX ст. – Дрогобич : Логос, 1999. – С. 115-119.
4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття / Орест Голубець. – Львів : Академічний експрес, 2001. – 175 с.
5. Дреботюк Р. Художники Прикарпаття / Роман Дреботюк. – К. : Мистецтво, 1989. – 254 с.
6. Залізняк Б. Він має свій авангард / Богдан Залізняк // Дзвін. – 1995. – № 4. – С. 156.
7. Козак Н. Графіка Д. Парути у Національному музеї / Назар Козак // Соціал-Націоналіст. – 1994. – 17 груд.
8. Марусевич М. Графіка Дмитра Парути / Марта Марусевич // Шлях перемоги. – 1994. – 17 груд.
9. Підгора В. Орнаменталізована глибина / Володимир Підгора // Образотворче мистецтво. – 1992. – № 1.– С. 17-18.
10. Сидор О. Клуб українських митців / Олег сидор // Образотворче мистецтво. – 1990. – № 6. – С. 1-2.
11. Сидоренко В. Всеукраїнське тріенале. Графіка – 97 / Володимир Сидоренко. – К. : Оранта, 1997. – С. 5.
12. Чорна О. Наодинці із всесвітом / Ольга Чорна // Західна Україна. – 1991. – № 2. – С. 3.
13. Яців Р. Ідеали повертайтеся, або Львівський клуб українських митців / Роман Яців // Мистецькі студії. – 1991. – № 1. – С. 2-17.
14. Яців Р. Львівська графіка 1945 – 90 років: традиції та новаторство / Роман Яців. – К.: Наук. думка, 1992. – 120 с.
15. Яців Р. Вкорінений у рідну землю / Роман Яців // Неділя. – 1993. – № 5. – С. 4.