Artistic muslin cloth: the problem of saving and trying to reproduce by modern masters

Issue: 
Pages: 
116-128
Abstract: 

The article deals with the issue
of preservation and development of traditional artistic fabrics of the
historical region of Rivne Polissya and a creative interpretation by their
contemporary masters. The purposes of our article are handling database
sources, making the analysis of masters textile products by materials
from museum collections and own research in Rivne Polissya, revealing
сenters of art muslin weaving development. Against the background
of textile in Rivne region there are tissue by masters of Krupove
(Dubrovytsky area - the center of muslin cloth) (Uliana Kot, Nina
Rabchevska, Nina Dem'yanets, Olha Prydyuk).

UDC: 
745.52
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Скуратівський В. «Молодицям по серпаночку» / В. Скуратівський // Берегиня [Текст] : художні оповіді та новели. – К. : Радянський письменник, 1987. – С. 170-177.
2. Орел Л. Чарівне веретено / Л.Орел // Чарівне веретено. Нариси [Упоряд. А. Данилюк]. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 31-36.
3. Українець А. Виготовлення серпанкового полотна на Рівненщині / А. Українець // Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. – К. : ДНЦЗКСТК, 2012. – Вип. 1. – С. 109-127.
4. Українець А. Дубровицькі серпанки / А. Українець // Велика Волинь: минуле й сучасне. – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 378-379.
5. Українець А. Поліські сорочки / А.Українець // Вільне слово. – 1998. – 29 серпня. – С. 3.
6. Тишкевич Р. Поліський серпанок / Р. Тишкевич // Наукові записки. – Рівне: видавець Олег Зень. – 2010. – Вип. VІІІ. – С. 287-294.
7. Тишкевич Р. «Поліський серпанок» у свідомості місцевих жителів / Р. Тишкевич // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини [Упорядник і науковий редактор В. Виткалов]. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 58-65
8. Кузіна І. Особливості виготовлення серпанкових тканин у Дубровицькому районі на початку ХХ ст. / І. Кузіна, Л. Черпак // Наукові записки [Головний редактор О. Булига]. – Рівне : видавець Олег Зень. – 2010. – Вип. VІІІ. – С. 189-194.
9. Костюк Л. Провідний центр «поліського серпанку» – село Крупове / Л. Костюк // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини: колективна монографія [Упорядник і науковий редактор В. Виткалов]. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 66-76.
10. Костюк Л. Традиції поліського серпанку: історико-краєзнавчий нарис / Л. Костюк, У. Букайло. – Рівне : ПП Дятлик М., 2015. – 152 с.
11. Локшук І. Збереження та розвиток традиційного серпанкового ткацтва села Крупове – передумова для вдосконалення і збагачення творчих здібностей молоді / І. Локшук // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матеріли ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 18-20 травня 2006 р. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 159-162.
12. Локшук И. «Серпанковые» ткани Ровенского Полесья: сохранение региональных традиций / И. Локшук // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / навук. рэд. А. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. –
Вып. 15 – С. 418-425.
13. Шевчук С. Поліські узори / С. Шевчук // Червоний прапор. – 1980. – 16 березня. – С. 4.
14. Шевчук С. Уляна Кот у США / С. Шевчук // Червоний прапор. – 1988. – 30 липня. – С. 4.
15. Всеукраїнська науково-практична конференція : програма [«Проблеми збереження і популяризації національних традицій серпанкового ткацтва в сучасній Україні»], (Рівне 11-12 вересня 2015 року). – Рівне : КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості» Рівненської обласної ради, 2015. – 8 с.
16. Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – К. : Радянська школа, 1989. – 286 с.
17. Пісні сіл Шахи, Берестя, Осова, Літвиця Дубровицького району Рівненської області (запис А.Сівець, нотація Л.Гапон) // Етнокультура Волиського Полісся і Чорнобильська трагедія [Головний редактор В. Сидорук]. – Рівне : Україна-синтез,
1997. – Вип. ІІ. – С. 309-322.
18. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва – К. : Либідь, 1996. – 176 с.
19. Тишкевич Р. Поліська намітка / Р. Тишкевич // Волинські дзвони. Науково-краєзнавчий альманах [Головний редактор Г.Дем’янчук]. – Рівне : Ліста, 1995. – Вип. І. – С. 34-38

20. Дудар О. Художнє ткацтво Полісся / О. Дудар // Народні художні промисли України : збірник наук. праць. – [під заг. ред. Ю. Гошко]. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 69-78.
21. Сидорович С. Художня тканина західних областей УРСР / С. Сидорович. – К. : Наукова думка, 1979. – 156 с.
22. Лупій Т. Рушники Західного Полісся кінця ХІХ– першої половини ХХ ст. (Технологія. Семантика. Художні особливості) : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 «Декоративно-прикладне мистецтво». – Львів, 2002. – 20 с.
23. Культура і побут населення України : yавч. посібник [В. Наулко (керівник авторського колективу)]. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.
24. Чубинський П. Мудрість віків: (Укр. народознавство в творчій спадщині Павла Чубинського) : у 2 кн. Кн. 2 / П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 224 с.
25. Виставка мистецтва одного села. Серпанкове розмаїття Поліського краю / Ф. Якубович, М. Дем’янець. – К., 2003. – 16 с.