The role of the creative workshop in formation monumentalist artist in Galicia in the latter half of the 18th century

Issue: 
Pages: 
71-81
Abstract: 

Creativity of T. Hertner and M. Dobzhenievsky. The article is devoted to the study of the activities of art workshops, as a natural phenomenon, which arose from the requirements and processes that took place in the artistic life of the Commonwealth in that time, in particular, Halychyna in the other sex. 18th c. The article deals with the influence of the creative studio, including the teacher, on the formation and further creative activity of young monumental artists. An example of the analysis of the works of Tomasz Gertner and Marcelio Dobzhenevsky, who were students and collaborators in the art workshop of the famous artist-monumentalist Stanislav Stroinsky, illustrates the existence of a workshop-master-student relationship.

UDC: 
7.071.1.:7.021.333(437.4)"17"
Language of publication: 
Українська
References: 

1.    Zholtovskyi, P. (1988). Monumentalnyi zhyvopys na Ukraini: XVII – XVIII st. [Monumental painting in Ukraine: XVII - XVIII centuries]. Kyiv: Naukova dumka, 162 s. [in Ukrainian].
2.    Lylo, O. (2008). Diialnist predstavnykiv monumentalnoho zhyvopysu zakhidnoievropeiskoi tradytsii u Lvovi XVIII st. [Activities of representatives of monumental painting of Western European tradition in Lviv of the XVIII century]. Biuleten Lvivskoho filialu Natsionalnoho naukovo-doslidnoho restavratsiinoho tsentru Ukrainy– Bulletin of the Lviv branch of the National Research and Restoration Center of Ukraine. Lviv, № 1 (10), 97–103. [in Ukrainian].
3.    Witwińska, M. (1981). Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce około połowy XVIII wieku. Biuletyn Historii Sztuki. T. 43, № 2, S. 180–202.
4.    Kowalczyk, J. (1975). (Vol. 37). Andrea Pozzo a późny barok w Polsce cz. II. Freski sklepienne. Biuletyn Historii Sztuki. № 4, S. 335–350.
5.    Mańkowski, T. (1974). Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna. London: Nakl. Fundacji Lanckoronskich i Polskiej Fundacji Kulturalnej. 423 s.
6.    Ostrowski, J. (1994). (Vol. 1). Słowo wstępne. Sztuka Kresów Wschodnich. Kraków. 178 s.
7.    Hornung, Z. (1975). Stanisław Stroiński 1719–1802. Zarys monograficzny za szczególnym uwzględnieniem działalności artysty na polu malarstwa ściennego, London. 157 s.
8.    Dworzak, A. (2012). Freski w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Tartakowie. Sztuka Kresów Wschodnich. Kraków. Vol. 7. S. 65–94.
9.    Sokalski, B. (1899). Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym. Lwów. 496 s.
10.    Kaczmarczyk, K. (1939–1946). Antoni Dobrzeniewski, [w:] Polski Słownik Biograficzny. Vol. 5, Kraków. S. 269–70.
11.     Sito, J. (Ed.) (2004). Miasto Przemyśl, cz. 1: Zespoły sakralne. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria nowa. Warszawa. Vol. 10. 206 s.
12.    Adamski, J., Biernat, M., Ostrowski, J., Petrus, J. (2013). Katedra łacińska we Lwowie. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Vol. 21. Kraków. S. 36–37.
13.    Szyndlarewicz, M. (2011). [ob. Ludera], Gabriel Sławiński – malarz fresków i obrazów. Uwagi wstępne, [w:] Między Wrocławiem i Lwowem. Sztuka w Małopolsce, na Śląsku i Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław. s. 349-358.  472 s.
14.     Stoga, A. (1972). Marceli Dobrzeniewski – zagadkowy malarz Włodawy i Łęczeszyc, Biuletyn Historii Sztuki. Vol. 34, Nr 3/4. S. 341–345.
15.    Bochnak, A., Samek, J. (Eds.) (1971). Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Miasto Kraków. Cz. 2: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1. Warszawa. Vol. 4. 206 s.