Досвід іконотворчості отця доктора Дмитра Блажейовського

Випуск вісника: 
Сторінки: 
345-368
Анотація: 

Досліджується історично-релігійний аспект творчості о. д-ра Д. Блажейовського та його життєвий доробок. Особливо цікавим є той факт, що автор прожив майже 101 рік і його творчість перебувала у трьох вимірах: Україна – Європа – Америка. Відомості про нього з’являлися у різноманітних наукових виданнях, але найбільш інтенсивна його діяльність припадає на період 80-100 років його життя, коли видатний історик Церкви та творець вишиваних ікон написав низку фундаментальних творів з історії УГКЦ та України, праці з виховання та навчання, створив взірці і вишив понад 350 ікон і хоругв. Автор аналізує творчість отця-доктора Блажейовського, представлену в Музеї вишиваних ікон та образів у Львові. Перші свої вишивані ікони отець-доктор вишив у 60-літньому віці, як і видав публікації своїх історичних праць. Тоді о. д-р Блажейовський формується як іконописець (у галузі вишиваної ікони), а також як автор наукових праць, деякі з яких складали понад 1000 сторінок. Феномен Блажейовського полягає в його надзвичайній працездатності й охопленні великого обсягу перечитаного та переосмисленого матеріалу. Отець-доктор постає як надзвичайний майстер іконопису, який продовжив традиції українського сакрального мистецтва й вишивання, а також автор 28-ми наукових історично-релігійних праць, творчість його є наслідком епохи національно-духовного відродження. І в сьогоднішніх історичних умовах мистецтво отця доктора Д. Блажейовського набуває все чіткіших і яскравіших граней.

УДК: 
677.076.62/745.52
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Блажейовський Д. Мій життєпис. Про виховання і українські проблеми. Львів : Каменяр, 2009 – 240 с.
  2. Блажейовський Д. Від видавця. Українські релігійні вишивки. Альбом. Рим,1979. Вип.1.
  3. Блажейовський Д. Альбом вишитих ікон. Львів: Каменяр, 2010.  С. 13.
  4. Данилюк Р. Вшанували ювілей нашого геніального митця та історика.  Благовість, вересень, 2010
  5. Зі спогадів отця, особистий архів.
  6. Сидор О. Щедрий ужинок отця Дмитра Блажейовського. Київська Церква. 2000. № 4. С. 96-99.
  7. Ляшенко Агнеса Денисівна. Вишивані ікони [Текст] : альбом. Чернігів : Деснянська правда, 1999. 44 с.
  8. Ковальчук І. Досвід іконотворчості отця-доктора Дмитра Блажейовського. Українське релігієзнавство. 2013, № 68. С. 244-258.
  9. Ковальчук І. Творчість отця Д. Блажейовського як засіб збереження українства. Збірник матеріалів 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «Землякам моїм в Україні і не в Україні…», 23-24 серпня 2013 р. Львів, 2013. С. 409-412.
  10. Степовик Д. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори. Київ : Балтія друк, 2003. 97-105.