Творчість Дмитра Парути: ранній період

Download89.96 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
304-312
Анотація: 

Розглянуто період творчості 70-80-рр. ХХ ст.  західноукраїнського митця Дмитра Парути. Висвітлено форму та зміст творчого доробку художника раннього періоду у взаємозв’язку із історичними подіями часу. Систематизовано творчі артефакти та події з життя митця розкриваючи розвиток світоглядних змін та формування індивідуальної художньої мови

УДК: 
75: 76 (477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.Бесага М. Іван Остафійчук. Джерела творчості альбом-монографія. Київ: ПП Р.К. Майстер-принт, 2013. 288 с..

2. Боднар І. Дмитро Парута. Дзвін. 1993. № 1. С.46 – 52.

3. Голубець О. Суть естетичних деформацій в мистецтві Галичини другої половини ХХ ст. Європейське мистецтво XV – XX ст. Дрогобич : Логос, 1999. С.115 – 119.

4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів : Академічний експрес, 2001. 175 с.

5. Дреботюк Р. Художники Прикарпаття. Київ : Мистецтво, 1989. 254 с.

6. Яців Р. Львівська графіка 1945 – 90 років: традиції та новаторство. Київ: Наукова думка, 1992. 120 с.