Оборонний комплекс костелу св. Трійці в с. Соколівка Жидачівського району Львівської обл.: історія та сучасний стан

Випуск вісника: 
Сторінки: 
169-180
Анотація: 

У статті проаналізовано конструктивні та стилістичні особливості архітектурної композиції оборонного комплексу костелу св. Трійці в с.ƒСоколівка Жидачівського району Львівської обл. (колись с. Сенява Бобрецького повіту Львівського воєводства) з огляду на фундаторську діяльність молодшої гілки роду Сенявських; уточнено й доповнено описи місцевості та римсько-католицької парафії;
акцентовано увагу на жалюгідному стані збереження комплексу
та бездіяльності Міністерства культури України.

УДК: 
726.715(477.8)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Лаба В. Штрихи до історії села Соколівка до 1939 року / В. Лаба. – Львів : [б.в.], 2014. – 36 с., іл.

2. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України / О. Мацюк. – Львів : Центр Європи, 2005. – 200 с., іл.
3. Петришин Г. «Карта Ф. фон Міга» (1779-1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини / Г. Петришин. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006. – 292 с., іл.
4. Пшик В. Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини XIII – XVIII ст. / В. Пшик. – Львів : Ґердан Графіка 2008. – 240 с., іл.
5. Антонюк Д. Триста п’ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні. Ч. ІІ / Д. Антонюк. – К. : Грані-Т, 2012. – 260 с., іл.
6. Федунків З. Коштовний камінь Прикарпаття: Історичні нариси про минувшину й сучасність міста Бурштина / З. Федунків. – Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2006. – 824 с., іл.
7. Zaucha T. Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Sokołówce / T. Zaucha // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego: W 21 t. T. 11. – Krakow : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2003. – S. 243-256.
8. Niesiecki K. Herbarz Polski: W X t. T. VIII / K. Niesiecki. – Lipsk : Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, 1841. – 652 str.
9. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: W 15 t. T. 11. – Warszawa : Druk «Wieku», 1890. – 960 str.
10. Stättner F. Jak Sieniawscy stali się właścicielami Brzeżan? / F. Stättner. – Brzeżany : Drukarnia Szymona Majbluma, 1938. – 51 str., il.
11. Wołczański J. Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1945 / J. Wołczański. – Kraków : Zakład Graficzny Colonel, 2005. – 590 str.