15-та Міжнародна трієнале художнього текстилю у Лодзі

Download614.85 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
270-281
Анотація: 

У статті подано оглядовий звіт про основні авторські роботи,
представлені на 15-й Міжнародній трієнале художнього текстилю, прове-
деній у місті Лодзь (Польща). Коротко відзначено головні мистецькі заходи,
які відбувалися у рамках трієнале. Проаналізовано розвиток мистецьких
акцій з художнього текстилю в Україні та Польщі. Виявлено роль сучасного
художнього текстилю в декоративному мистецтві України. Ламаючи сте-
реотипи традиційних методів ткацтва, гобелен почав набувати форми са-
мостійного виду мистецтва, пройшовши еволюцію від двовимірних форм
до просторових тривимірних тканих композицій, використовуючи, поряд
із звичними, також нетрадиційні текстильні матеріали, такі як пластик, де-
рево, метал, папір, дріт і багато інших, а останнім часом також переробле-
них матеріалів, так званих екологічних. Простежено роль Міжнародних
трієнале текстилю у розвитку сучасного мистецтва художньої тканини

УДК: 
069.9(100)(438.12)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Печенюк Т. Г. «Золотий» текстиль України [Електронний ресурс] / Таміла Григорівна Печенюк // Кафедра ХТ ЛНАМ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://textile.lnam.edu.ua/news/zolotij-tekstil-ukrainy.html.
2. Young Textile Art Triennial [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ytat.asp.lodz.pl/en/about-ytat
3. 15th International Triennial of Tapestry, Łódź 2016 [Електронний ресурс] // Central Museum of Textiles. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://muzeumwlokiennictwa.pl/1-triennale/1/534,15thinternational-trienn...
4. http://monogram-mag.com2016060215-triennale-tkaniny-w-lodzi – у статті подаються фото авторства Анни Предка.