Живописне дослідження двофігурної постановки в навчальному процесі: історія та практика

Download89.12 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
51-58
Анотація: 

Здійснено аналітичне опрацювання питання живописного
дослідження двофігурної постановки в навчальному процесі, з огляду
на історичний контекст і практичні аспекти. Визначено еволюцію ком-
позиційного вирішення двофігурної композиції на прикладі живопис-
них робіт і рисунків італійських, українських, польських і російських
навчальних осередків XVIII–XX ст. Визначено передумови формування
локальних варіацій вказаної постановки, окреслено провідні пріори-
тети живописного трактування, символічний підхід до колористичної
концепції. Розглянуто особливості навчальних завдань і вплив якісного
вирішення на розвиток професійних компетенцій майбутніх фахівців.
Зокрема це стосується поступового, але динамічного інтелектуаль-
ного розвитку особистості, творчого підходу до вирішення завдання,
розвиток аналітичного імпровізаторського в осмисленні об’єктів, роз-
криття їхніх живописних характеристик. Окрім того, запропоновано
низку напрацювань практичного характеру, базованих на багаторіч-
ному педагогічному й творчому досвідах

УДК: 
7.071.5.021.32:378.147
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини XIX – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції : монографія / Р. Шмагало ; М-во освіти і науки України, Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів : Українські технології, 2005. – 528 с.
2. Федорук В. Освітлення, як засіб художнього вирішення в живописі методичні вказівки до виконання програмних завдань з живопису для студентів усіх спеціальностей. – Львів : ЛНАМ, 2010. – 51 с.
3. Могилевцев В. Основы живописи / В. Могилевцев. – Спб. : Издательство Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, 2014. – 96 с.
4. Звіринський К. Все моє малярство – то молитва / К. Звіринський. – Львів : Манускрипт, 2017. – 280 с.
5. Семенюк В. Фігура людини : методичні вказівки до виконання програмних завдань з живопису для студентів 4 курсів усіх спеціальностей. – Львів : ЛНАМ. – 2016. – 19 с.