До питання становлення і розвитку Миколаївської організації Національної спілки художників України

Download114.54 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
148-160
Анотація: 

Досліджено історію створення Миколаївської організа-
ції Національної спілки художників України. Визначені передумови,
що сприяли її формуванню протягом ХХ ст. Зокрема, становлення
і розвиток художньої освіти, діяльність приватних шкіл, міської ху-
дожньої школи; художнього технікуму. Відзначено створення пер-
ших виробничо-творчих об’єднань у місті та подальший розвиток
художньої підготовки в післявоєнні роки. Розкрито заснування
та поетапне становлення творчої організації та роль окремих осо-
бистостей в цьому процесі. Проаналізовано особливості творчих
інтересів митців у кожному виді мистецтва, на кожному етапі. На-
ведено прізвища головних представників у кожному виді мистецтва.
Наголошено на значних постатях, їхніх творчих пошуках і досягнен-
нях. Визначена роль членів спілки в подальшому розвитку художньої
освіти, їхня діяльність як викладачів у Миколаївській філії Київського
національного університету культури і мистецтв і формуванні куль-
турного середовища міста.

УДК: 
7.036”18/19”(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Булавицький І. Я. Графіка. Скульптура : альбом / І. Я. Булавицький. – Херсон : Наддніпряночка, 2015. – 100 с. : іл.
2. Виставка творів миколаївських митців. – Миколаїв, 2009. – 79 с. : іл.
3. Креминь Д. Бунтарь из Богополя / Д. Креминь // Южанин. – 1991. – №1. – С. 23.
4. Малина В. Головна тема Анатолія Завгороднього / В. Малина // Образотворче мистецтво. – 1983. – №6. – С. 25-27.
5. Росляков С. Передати світ почуттів / В. Росляков // Образотворче мистецтво. – 2002. – №1. – С. 60-61.
6. Росляков С. Ваятель / В. Росляков // Элита. – 2000. – 17 мая.

7. Сапак Н. Художня освіта на Півдні України в першій третині ХХ століття / Н. Сапак // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / [ред. кол. : А. Чебикін та ін.]. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 331-338.
8. Сапак Н. Мыслить и творить / Н. Сапак // Соборная улица. – 2015. – №3-4. – С. 127-130.
9. Сапак Н. Грани его таланта / Н. Сапак // Соборная улица. – 2016. – №3-4. – С. 152-155.
10. Сучасні миколаївські митці. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2000. – 120 с.
11. Федорук О. Миколаївська когорта: [Про митців Миколаївської обл. орг. Нац. спілки художників України] / О. Федорук // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 2. – С. 62–66.
12. Художники Миколаївщини. 40 років на творчій ниві / [упор. О. К. Приходько]. – Миколаїв : Видавництво Шамрай П.М., – 2013. – 168 с. : іл.