Графіка Дмитра Парути 90-х років: жанрова специфіка та синтез технік

Випуск вісника: 
Сторінки: 
232-243
Анотація: 

У статті досліджуються особливості графіки Дмитра Парути періоду 90-х років ХХ ст. Розглянуто жанрову й типологічну диференціацію творчого доробку митця у синтезі графічних технік та історично-часових тенденцій. Розглядаючи обраний період мистецьких пошуків Дмитра Парути проаналізовано відомі й нововідкриті твори, встановлено ідейну формулу мистецьких практик художника.

УДК: 
76(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бесага М. Іван Остафійчук. Джерела творчості : альбом-монографія / Мар’ян Бесага. – К. : ПП Р.К. Майстер-принт, 2013. – 288 с.
2. Боднар І. Дмитро Парута / Ігор Боднар // Дзвін. – 1993. – № 1. – С. 46-52.
3. Голубець О. Суть естетичних деформацій в мистецтві Галичини другої половини ХХ ст. / Орест Голубець // Європейське мистецтво XV – XX ст. – Дрогобич : Логос, 1999. – С. 115-119.
4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття / Орест Голубець. – Львів : Академічний експрес, 2001. – 175 с.
5. Дреботюк Р. Художники Прикарпаття / Роман Дреботюк. – К. : Мистецтво, 1989. – 254 с.
6. Залізняк Б. Він має свій авангард / Богдан Залізняк // Дзвін. – 1995. – № 4. – С. 156.
7. Козак Н. Графіка Д. Парути у Національному музеї / Назар Козак // Соціал-Націоналіст. – 1994. – 17 груд.
8. Марусевич М. Графіка Дмитра Парути / Марта Марусевич // Шлях перемоги. – 1994. – 17 груд.
9. Підгора В. Орнаменталізована глибина / Володимир Підгора // Образотворче мистецтво. – 1992. – № 1.– С. 17-18.
10. Сидор О. Клуб українських митців / Олег сидор // Образотворче мистецтво. – 1990. – № 6. – С. 1-2.
11. Сидоренко В. Всеукраїнське тріенале. Графіка – 97 / Володимир Сидоренко. – К. : Оранта, 1997. – С. 5.
12. Чорна О. Наодинці із всесвітом / Ольга Чорна // Західна Україна. – 1991. – № 2. – С. 3.
13. Яців Р. Ідеали повертайтеся, або Львівський клуб українських митців / Роман Яців // Мистецькі студії. – 1991. – № 1. – С. 2-17.
14. Яців Р. Львівська графіка 1945 – 90 років: традиції та новаторство / Роман Яців. – К.: Наук. думка, 1992. – 120 с.
15. Яців Р. Вкорінений у рідну землю / Роман Яців // Неділя. – 1993. – № 5. – С. 4.