Живописні образи Володимира Овраха

Download1.08 MB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
140-147
Анотація: 

Стаття присвячена заслуженому художникові України, який
живе і працює у Вінниці, Володимиру Овраху. Вищу мистецьку освіту В. Оврах отримав у Львівському державному інституті прикладного
та декоративного мистецтва, навчаючись на відділі художньої кераміки. Митець працює в галузі монументально-декоративного мистецтва,
декоративної станкової кераміки для інтер’єру. У статті розглядається
ще одна грань мистецького хисту В.ˆОвраха – живопис кінця ХХ – початку ХХІ ст. Аналізуються особливості творчої манери, тематичне
розмаїття його живописних творів. 2017 р. митець став переможцем
конкурсу Всеукраїнського мистецького пленеру «Кращий художник».

УДК: 
7.021.32-071.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Перший Всеукраїнський мистецький пленер «Кращий художник» : серпень, 2017 [каталог]. – Вінниця, 2017. – 36 с.
2. Жерунова Т. Володимир Оврах / Т. Жерунова // Художники України. – 2006. – № 38 (66). – 22 c.
3. Лупій С. Володимир Оврах: візія прекрасного / С. Лупій // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2007. – Вип. 18. – С. 246-258.