Символістичні методи в роботах польських митців доби сецесії

Випуск вісника: 
Сторінки: 
181-191
Анотація: 

Стаття присвячена аналізу символістичних методів, які за-
стосовували художники в добу модерну. У статті розкривається зміст
символістичних методів і самобутність їхніх проявів у польському об-
разотворчому мистецтві сецесії.
Розглянута система спеціальних засобів і прийомів для передаван-
ня прихованого сенсу в творчості художників того часу. Проблема
передавання ідей художнього твору за допомогою символів яскра-
во розкривалася у творчості митців у Польщі (кінець ХІХ – початок
ХХ ст.). Аналіз цих художніх робіт дозволяє побачити як символи
та символістичні методи впливають на свідомість глядача.

УДК: 
7.045/.036“189”(438)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Dobrowolski T. Polskie malarstwo portretowe / T. Dobrowolski. – Kraków : PAV, 1948. – 240 s.
2. Мутер Р. История живописи в XIX в. : в 3 т. Т. 3 / Р. Мутер ; пер. с нем. З. Венгеровой. – СПб. : Знание, 1901. – 462 с.
3. Hofstätter H.H. Symbolizm / H.H. Hofstätter. – Warszawa : Artystyczne i Filmowe, 1980. – 366 s.
4. Грабарь И. Арнольд Бёклин / И. Грабарь // Мир искусства. – 1901. – №2-3. – С. 91-96.
5. Fleming G. H. That Ne'er Shall Meet Again: Rossetti, Millais, Hunt / G. H. Fleming. – L. : Michael Joseph, Ltd, 1971. – 468 р.
6. Муха С. Альфонс Муха / Сара Муха ; пер. с англ. Т.Золотова. – М. : Магма, 2006. – 160 с.

7. Гете И. В. Учение о цвете. Теория познания / И.В. Гете ; пер. с нем. В. Лихтенштадт. – М. : Либроком, 2014. – 202 с.
8. Dobrowolski T. Sztuka mlodej polski / T. Dobrowolski. – Warszawa : PWN, 1963. – 454 s.