Живопис Дмитра Парути: палітра краєвиду

Випуск вісника: 
Сторінки: 
326-331
Анотація: 

Проаналізовано живопис Дмитра Парути, виявлено художньо-стильові особливості. Досліджено технічну, жанрову та образну диференціацію живописної палітри митця. Простежено зміни у творчій формулі художника в синтезі історичної дійсності та самоідентифікації митця. Виявлено нову пластичну позицію та світосприйняття художника, який відкриває нові горизонти національного мистецтва

УДК: 
75(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бай Н. Люди, які знайшли своє «Я». Молодь України. 2011. 14 квітня.

2. Коваль Я. Притишена хода Д. Парути. Дзвін. 2010. № 5. С. 167-168.

3. Крвавич Д. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. Львів : Світ, 2005. Ч. 3. 268 с.

4. Криворучко О. Друкована графіка. Чернівці : ТОВ ДрукАрт, 2011. 88 с.

5. Лагутенко О. Українська графіка XX століття. Образотворче мистецтво. 2000. № 1-2. С. 56-59.

6. Лагутенко О. Трієнале. Графіка-2000. Образотворче мистецтво. 2001.  № 1. С. 47-49.

 7. Майстренко О. КУМ у музеї Кобзаря. Літературна Україна. 2011. 10 березня.

8. Наконечний Р. Свою Україну любіть. Львівський палац мистецтв. 2003. №3. С. 3-8.

9. Підгора В. Залишеться в пам’яті, бо зафіксована. Образотворче мистецтво. 2002. № 2. С. 57-58.

10. Савчук В. 20 років клубу українських мистців. Київ : Оранта, 2009. 239 с.

11. Сидор О. Клуб українських мистців: Енциклопедія Львова. Львів : Літопис, 2010. Т. 3. 736