Взаємозв’язки модернізму та постмодернізму в контексті емансипації західного світогляду

Випуск вісника: 
Сторінки: 
344-359
Анотація: 

У статті розглянуто специфіку новітньої емансипації західного світогляду як тяглого й динамічного процесу взаємозумовлених тенденцій в художній культурі та соціальності. Виокремлено особливості формування характерних прикмет сучасної доби (багатоманітність, свобода, антиканонічність, деконструкція) у мистецьких середовищах межового періоду fin-de-siècle. Проаналізовано, як саме їх ідейні початки закорінені в художньо-естетичних практиках (європейського) модернізму та чому своє актуальне відображення вони знайшли в радикальних тезах постмодернізму останніх десятиліть XX ст. Обґрунтовано високу наукову доцільність міждисциплінарного підходу в історіософських, культурологічних та мистецтвознавчих дослідженнях проблем нашої сучасності

УДК: 
130.2:141.7:7.01](4)"197/199"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Болєцький В. Лови на постмодерністів. 12 польських есеїв / упоряд. та наук. ред. О. Гнатюк. Київ : Критика, 2001. С. 225-249.
 2. Державин В. Поль Валері. Хроніка–2000: український культурологічний альманах. 2000. Вип. 37-38. С. 753-760.
 3. Левчук Л. Західноєвропейська естетика XX століття : навчальний посібник. Київ : Либідь, 1997. 224 с.
 4. Леш С. Соціологія постмодернізму. Львів : Кальварія, 2003. 344 с.
 5. Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну. Філософська і соціологічна думка. 1995. № 5-6. С. 15-38.
 6. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / aвт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.
 7. Лосик О. Феномен свободи і французький постмодернізм : монографія. Львів : ДВЦ НТШ, 2016. 302 с.
 8. Маринас Х. М. Spleen. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / під кер. Б. Кассен ; пер. з франц. Київ : Дух і Літера, 2009. Т. ІІІ. С. 301-303.
 9. Нич Р. Мова модернізму: досвід відчуження і його наслідки. Сучасність. 2002. № 1. С. 91-104.
 10.  Шорске К. Е. Віденський fin-de-siècle. Політика і культура / пер. з англ. Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. 320 с.
 11.  Яніон М. Занепад парадигми. Сучасність. 2002. № 1. С. 83-90.
 12.  Baudelaire Ch. Le peintre de la vie moderne. URL: http://baudelaire.litteratura.com/ ressources/pdf/oeu_29.pdf
 13.  Dejneka P. Flâneurie – istota zjawiska i transformacje. URL: http://www.dejneka.fp.pl/index.html
 14.  Featherstone M. Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego. Postmodernizm: Antologia przekładów / pod red. R. Nycza. Kraków : Wydawnictwo «Baran i Suszczyński», 1996. S. 299-332.
 15.  Jauß H. R. Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna. Odkrywanie modernizmu / pod red. R. Nycza. Wyd. II. Kraków : UNIVERSITAS, 2004. S. 21-59.
 16.  Jencks Ch. Architektura późnego modernizmu i inne eseje / tłum. z ang. Warszawa : Wydawnictwo «Arkady», 1989. 200 s.
 17.  Lyotard J.-F. Le Postmoderne expliqué aux enfants. Correspondance 1982–1985. Paris : Éditions Galilée, 1986. 176 p.