Еволюція виконавської техніки валторністів: історіографія питання

Випуск вісника: 
Сторінки: 
360-369
Анотація: 

Мета дослідження – проаналізувати еволюцію виконавської техніки валторністів. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні мистецтвознавчого, компаративного, педагогічного методів, ґрунтовані на принципі історизму, відповідно до якого всі явища розглядаються в процесі розвитку та взаємозв'язку з конкретними умовами. Проведено аналіз еволюції валторнового виконавства від виникнення валторни до наших днів. Простежено еволюційні зміни конструкції інструмента та особливості виконавської техніки на валторні в різні історичні періоди. У результаті дослідження встановлено, що еволюція виконавської техніки на валторні – це комплексний процес, який характеризується взаємозалежністю показників: удосконалення конструкції валторни; розширення сфери її використання; поліпшення музично-виражальних можливостей, які передають емоційно-чуттєву різноманітність почуттів у процесі виконання творів

УДК: 
788.41.03 (093)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Москва : Музыка, 1972. Т. I. 306 с.; Т. 2. 527 с.

2. Грубер Р. И. История музыкальной культуры. Москва ; Ленинград : Госмузиздат, 1941. Т. I. Ч. I. 595 с.

3. Левин С. Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ленинград : Музыка, 1973. 262 с.

4. Медные инструменты. Музыкальный словарь Гроува : пер. с англ. Л. О. Акопяна. Москва : Практика, 2001. С. 542.

5. Привалов Н. Музыкальные духовые инструменты русского народа в связи с соответствующими инструментами других стран. Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. СПб., 1907. Т. 7. Вып. 2.

6. Рогаль-Левицкий Д. М. Беседы об оркестре. Москва : Госмузиздат, 1961. 281 с.

7. Сапонов М. А. Менестрели. Москва : Классика-XXI, 2004. 400 с.

8. Сапонов М. А. [Рог с пальцевыми отверстиями]. Энциклопедия «Музыкальные инструменты». Москва : «Дека-ВС», 2008. С. 474.

9. Старинная музыка. Приложение. Музыкальный словарь Гроува : пер. с англ. Л.О. Акопяна. Москва : Практика, 2001. С. 818.

10. Усов Ю. А. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Москва : Музыка, 1989. 207 с.

11. Douglas Hill. Extended Techniques for the Horn: A Practical Handbook for Students, Performers and Composers. Miami, Florida : Warner Bros. Publication, 1983. 96 p.

12. Horn. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2nd ed. Edited by Stanley Sadie. London : Macmillan Publishers Limited, 2001. Kircher Athanasii. Vol. 11. P. 709-725.

13. Mersenne M. Harmonie universelle. Paris, 1636 : reprint: Paris : CNRS, 1986.