Творчість Василя Курилика: архетипи та символи

Випуск вісника: 
Сторінки: 
320-325
Анотація: 

У статті проаналізовано проблему архетипів і символів у творчості канадського художника з українським корінням Василя Курилика. Звернено увагу на архетип Матері, Першоемігранта та архетип самотності – пошук «власного Я» у художньо-образній і змістовій системах мистецтва канадського художника. Здебільшого архетипи розглядаємо на прикладі важливих живописних серій художника «Останні дні», «Перший емігрант» і «Велика самотність». Практично вся спадщина В. Курилика закомпонована в тематичні серії, які воєдино складають концептуальний зміст і глибокий посил його мистецтва. Також в статті виведено низку передумов становлення творчості митця, відтак простежено низку причини виникнення цих архетипів, які постали на його полотнах як образи поза простором і часом. Кожен з архетипів В. Курилика приховує багато змістів, які нашаровуються, перегукуються один з одним.

УДК: 
75.71: 27-312.8
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Кримський С. Б. Архетипи української культури. Під сигнатурою Софії. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 301–318.

2. Руткевич А. М. Жизнь и воззрения Юнга : предисловие. Юнг К. Г. Архетип и символ. Москва : Ренессанс, 1991. 304 с.

3. Ярошевский М. Г. Фрейдизм. История психологи : 3-е изд., дораб. Москва : Мысль, 1985. С. 366–386.

4. Paz, Octavio. «The Labirynth of Solitude». N.Y. : Glove Press, 1961. 195 р.

5. Someone with me / The autobiography of William Kurelek. Тoronto : Cornell University, 1973. 523 р.