Сюжет Різдва Христового з поклонінням волхвів в українському іконописі другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: іконографія та стилістичні особливості

Випуск вісника: 
Сторінки: 
91-103
Анотація: 

Різдво Христове – одне з найглибших таїнств християнської віри, що належить до числа головних дванадцяти празників, які святкує християнська церква. Народження Ісуса Христа займає виняткове місце на сторінках канонічних Євангелій та апокрифічних текстів. Мета статті – проаналізувати самобутню іконографію та художньо-стилістичні ознаки сюжету Різдва Христового з поклонінням волхвів в українському релігійному мистецтві впродовж другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Для українських ікон Різдва Христового цього періоду характерне самодостатнє іконографічне зображення поклоніння волхвів. Художники намагалися передати світлоповітряну перспективу, відтворити відчуття реального оточення, приділяли значну увагу правильній анатомічній будові людського тіла. Іконописці прагнули відтворити внутрішню динаміку людського характеру, глибокий психологізм, взаємозв’язок внутрішнього світу людини із зовнішнім середовищем.

В іконах Різдва Христового з поклонінням волхвів малярі надавали перевагу вертикальному формату, який підкреслював урочистість і значущість події. Джерело освітлення в іконах невизначене. Іконописці традиційно використовують сукцесивний метод зображення

УДК: 
7.04:246.5
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Александрович В. Українська культура другої половини XVII – XVIIІ століть. Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов.ред.), В. А. Смолій (ред.). Київ : Наукова думка, 2003.Т. 3. 80–85 с.
 2. Боніфатій (Богдан Івашків) СХМ. Галицька ікона зі збірки монахів-студитів монастиря Св. Йосипа Обручника, м. Львів. Західноукраїнське церковне мистецтво. Ч. ІІ. : матер. Міжнар. наук. конф., Ланцут-Котань, 17-18 квітня 2004 року. Ланцут, 2004. С. 133–176.
 3. Іванчо І. Ікона та літургія / пер. з угорськ. о. Л. Пушкаш. Львів : Свічадо, 2009. 500 с.
 4. Лєпахін В. Ікона та канонічність / пер. з рос. Т. Тимо. Львів : Свічадо, 2001. 288 с.
 5. Майкапар А. Новозаветные сюжеты в живописи. Поклонение волхвов URL : http://maykapar.ru/nz/nz03.shtml (дата звернення 28.04.2018).
 6. Овсійчук В. Українське малярство X – XVIII століть. Проблема кольору. Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. 480 с.
 7. Овсійчук В. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво XIV – першої половини XVІІ століття. Київ : Мистецтво, 1985. 176 с.
 8. Сборник христианских апокрифов: Евангелие псевдо-Матфея: 13 глава URL : http://www.scripture.org.ua/3/9/16.html (дата звернення 06.05.2018).
 9. Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків. Львів : Каменяр, 1990. 72 с.
 10. Свєнціцька В. Український живопис XVI – XVII й XVIIІ ст. у контексті візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського бароко. Українське бароко та європейський контекст. Київ : Наукова думка, 1991. С. 90–95.
 11. Сидор О. Бароко в українському живопису. Українське бароко та європейський контекст. Київ : Наукова думка, 1991. С. 173–183.
 12. Сидор О. «Во Вифлеємі нині новина...» (До теми Різдва Христового в українському мистецтві). Різдво Христове 2000. Статті й матеріали. Львів : Логос, 2001. С. 137–147.
 13. Сидор О. Давня українська ікона із приватних збірок : альбом / О. Сидор. Київ : Родовід, 2003. 352 с.
 14. Сорочинський іконостас : альбом / І. Дорофієнко, Л. Міляєва, О. Рутковська. Київ : Родовід, 2010. 168 с.
 15. Українське сакральне мистецтво з колекції «Студіон». Ч. І . Врятовані від загибелі та забуття / автор-упорядн. о. д-р. Севастіян (Степан) Дмитрух. Львів : Ґердан Графіка, 2005. 96 с.
 16. Ikony : Album / Ikony z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Sanok : Bosz art, 2001. 88 с.
 17. Janocha M. Ikony w Polsce : od sredniowiecza do wspolczesnosci / M. Janocha Warszawa : Arkady, 2010. 452 с.