Еволюція творчого методу Олега Мінька, як приклад розвитку типології модернізму в мистецтві Львова другої половини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
197-211
Анотація: 

У статті проаналізовано основні етапи становлення творчого методу Олега Мінька в контексті розвитку модерністської типології у мистецтві Львова. Першим етапом можна вважати період навчання Олега Мінька в «підпільній академії Карла Звіринського» упродовж 1959–1963, коли молодий студент освоїв художні течії класичного авангарду: аналітичний та синтетичний кубізм, фовізм та метод переведення перцепції у символ. Другим етапом були аналіз форми давніх культур та методичні вправи із формою архетипа 1963-1966рр., що прикметно для художніх практик високого модернізму. Третім етапом можна вважати творчість середини 1980 – середини1990-х, де Олег Мінько в натурних замальовках «розбудовує внутрішній світ», за прикладом європейських сюрреалістів. Останній етап припадає на сер.1995–2000 рр., де художник формує самобутній тип образної структури «ієрархії». Образна типологія Мінькових творів другої половин ХХ ст. гранично наближена до контексту мистецьких явищ високого та пізнього пізнього модернізму в Західній Європі

УДК: 
7.071.1:.021
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 
 1. Андрій Бокотей, з інтерв’ю автора статті 23.04.2018.
 2. Борис Франкел. Постіндустріальні утопісти / пер. з англ. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2005. 304 с.
 3. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. Київ : Критика, 2005. 528 с.
 4. Горохолинська Г. М. Семантика образу коня у сновидіннях та повір’ях (індуктивні та редуктивні конотації українського культурно-ментального елементу семіосфери) Філософія і релігієзнавство. URL : https://tureligious.com.ua/semantyka-obrazu-konya-u-snovydinnyah-ta-poviryah-induktyvni-ta-reduktyvni-konotatsiji-ukrajinskoho-kulturno-metalnoho-elementu-semiosfery/ (дата звернення: 12.11.2018).
 5. Звіринський К. Все моє малярство – то молитва. Львів : Манускрипт, 2017. 320 с.
 6. Інтервю з Іриною Мінько для статті «Степова Атлантида Олега Мінька» (15.09.2016). URL : https://zbruc.eu/node/61173 (дата звернення: 15.11.2018).
 7. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / пер. с англ. А. Матвеева, К. Кистяковская, А. Обухова. Москва : Художественный журнал, 2003. 320 с.
 8. Маркаде Ж.-К. Малевич. Київ : Родовід, 2013. 304 с.
 9. Мисюга Б. Галина Севрук : альбом-монографія. Львів ; Київ : Смолоскип, 2011. 238 с. ; іл.
 10. Мисюга Б. Синкретизм Зеновія Флінти: між принциповістю та творчою свободою. Артес. 2015. 17 листопада. URL :https://artes-almanac.com/zenovia-flinta/ (дата звернення: 12.11.2018).
 11. Мисюга Б. Степова атлантида Олега Мінька. Zbruch. URL : https://zbruc.eu/node/61173 (дата звернення: 12.11.2018).
 12. Олег Мінько. Живопис як молитва: есей, альбом / ідея видання і текст С. Єременко. Київ ; Львів : LLC «City Press Company», 2010. 296 с. (Серія «Імена» – галерея «АВС-арт»).
 13. Роман Петрук : альбом. Київ : Родовід, 2007. 285 с.
 14. Amy Dempsey. Styles, Schools and Movements: The Essential Encyclopaedic Guide to Modern Art. New York : Thames & Hudson, 2004. 304 p.
 15. Antoni Tapies: Thirty-three years of his work. Jose Luis Barrio-Garay. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1977. 98 p.
 16. Clement Greenberg. Modernist Painting, 1960. Da: Forum Lectures, "Voice of America", Washington DC, 1960. Art & Literature. 1965. № 4, Spring. P. 193–201.
 17. Eugène Ionesco «Безкорисливий убивця» (1957). URL : https://ru.scribd.com/doc/179862214/Eugene-Ionesco-Rhinoceros-and-other-Plays-pdf (дата звернення: 15.11.2018).
 18. Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. (Third edition). New York : Thames&Hudson, 2016. 896 p.
 19. Jean-Paul Charles Aymard Sartre La révolte de la Hongrie: Le fantôme de Staline. Les Temps modernes, déc. 1956.
 20. Jung Carl, Gustav. The Undiscovered Self. Hull, R.F.C. Mentor. New York :  NAL, 1959. 125 p.
 21.  Klee: biographical and critical study / transl. from Italian by James Emmons). Lausanne, Switzerland : «Skira», 1960. 140 p.