Архітектурні новації сучасного орнаменту в архітектурі Криму

Випуск вісника: 
Сторінки: 
272-284
Анотація: 

Виявлені в дослідженні архітектурно-композиційні прийоми громадських будівель знаходять застосування в сучасному будівництві при проектуванні мечетей та інших будівель у Криму з урахуванням специфіки традиційної татарської архітектури. Динаміка розвитку архітектурно-композиційних прийомів громадських будівель Криму характеризується повним дублюванням прийомів протягом історичних періодів, незначними змінами в межах одного прийому та повною заміною одного прийому на інший.

Народна архітектура і зовні, і всередині вражає багатством орнаментального різьблення, розпису, пластикою великих форм і обсягів. Усі реґіони відрізняються один від одного історичними, природними умовами: клімат, тектоніка навколишнього середовища, рослинний і тваринний світ – усе це впливає на образне мислення людини, позначаючись на художніх пошуках. Символічність використання орнаментів у архітектурі, коли людина вкладала сакральний сенс у оздоблення житла й культових споруд, використовуючи орнамент, який виступав неодмінною складовою. При цьому символи не заважають і навіть не впливають на архітектурні та утилітарні реальності споруди; вона посилює своє значення, ідентифікує себе

УДК: 
72.04(477.75)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Антонов В. И. Семиотика культуры. Улан-Удэ : ВСГТУ, 2001. 193 с.

2. Керлот Х. Е. Словарь символов. Москва : Pefl-book, 1994. 601 c.

3. Неведомский М. П., Репин. И. Е. Архип Иванович Куинджи. Санкт-Петербург : Издание Общества имени А. И. Куинджи, 1913. 189 с.

4. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. Симферополь : Доля, 2008. 269 с.

5. Эмирасанова Р. М. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве крымских татар. Молодая наука: сборн. науч. трудов научно-практ. конф. для студентов и молодых ученых / научн. ред. Н. Г. Гончарова; редкол. : Г. А. Штофер, О. В. Красникова, О. И. Лященко. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. С. 451–453.

6. Якобсон А. Л. Сельджукские отклики на темы армянской средневековой архитектуры. Историко-философский журнал. Ереван : АН Арм.ССР, 1983. №4 (103). С. 126–130.