«Йому завжди буде двадцять шість…» (до перевидання книги Дмитра Антоновича «Тимко Бойчук»)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
170-184
Анотація: 

У статті проаналізовано творчість молодого українського художника-бойчукіста Тимка Бойчука, брата творця «українського монументалізму» Михайла Бойчука в руслі розвитку українського мистецтва 20-х років ХХ ст. Свого часу його мистецькому спадку було присвячене невеличке (15 ст.) дослідження вченого-мистецтвознавця, професора Дмитра Антоновича «Тимко Бойчук» (1929), перше і єдине, що через заборону та тотальне нищення цензурою органів НКВС стало книжковою рідкістю. Ця стаття стане суттєвим доповненням до унікального раритетного видання

УДК: 
75.071.1 (477)(092)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Антонович Д. Тимко Бойчук. 1896-1922. Прага : Видавництво української молоді. 1929. 17 с.

2. Білокінь С. Біля яблуні. Тимко Бойчук. Україна. 1989. № 15. С. 23–24.

3. Бойчук і бойчукісти. Бойчукізм. Каталог виставки / автори-упорядники О.Ріпко та Н.Присталенко. Львів, 1991. 88 с.

4. Вигнанець Ів. Михайло Бойчук. Арка. Мюнхен. 1947. Ч. 4. С. 19–24.

5. Врона І. Мистецька освіта в Україні за 1922 рік. Шляхи мистецтва. 1923. № 5. С. 65–68.

6. Горбачов Д. Листи-спогади Ганни Печарковської про Бойчука і бойчукістів. Київська старовина. 1999. № 6. С. 133–150.

7. Дуда І. Бойчук, бойчукізм. Бойчукісти (Про художника та його школу). Тернопіль. 1991. № 2. С. 36–37.

8. Енциклопедія Українознавства. Т. 1. Львів : НТШ, 1993. С. 151.

9. Земляная Т. Монументальная живопись М.Л.Бойчука и его школы. Москва. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 520 с.

10. Ковальская Л. Тимофей Бойчук, младший брат. Artline – Артлайн. Культурно-аналитический журнал. 1998. № 1. С. 44–45.

11. Ковальська Л., Присталенко Н. Михайло Бойчук і його школа. Вінніпег : «Дух України» Видання Вінніпезької Мистецької галереї, 1991. С. 103–107.

12. Кравченко Я. Корифеї землі Подільської: брати Бойчуки. Мистецтвознавці про митців Тернопілля. Тернопіль : [б.в.], 2012. С. 2–16.

13. Кравченко Я. У традиціях візантійського малярства… До 120-річчя від дня народження художника Тимофія Бойчука. День. 2016. № 156–157. С. 8.

14. Кравченко Я. Українське мистецтво ХХ століття. Михайло Бойчук та його школа : навч.-метод. посібн. Львів : Сполом. 2013. С. 42–44.

15. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. Київ : Майстерня Книги – Оранта, 2010. С. 118–123.

16. Кравченко Я. Школа українського монументалізму Михайла Бойчука (1917 – 1937). Нариси з історії українського дизайну ХХ століття / за ред. М. І. Яковлєва. Київ : Фенікс. 2012. С. 229–237.

17. Лебедева В. Школа фресковой живописи на Украине в первое десятилетие советской власти. Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры. Москва : Советский художник, 1973. С. 356–388.

18. Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва / керівник проекту – А. Мельник. Автори вступних статей М. Шкандрій, Л. Ковальська, Н. Присталенко. Київ : НХМУ, 2010 (2012). С. 112–114.

19. Овчинников В. Слово про Тимка Бойчука. Образотворче мистецтво. 1990. №3. С. 30.

20. «Промовте – життя моє – і стримайте сльози»… Художник Оксана Павленко згадує, розповідає / публікація Л. Череватенка. Наука і культура: Україна. Київ, 1987. Вип. 21. С. 360–384.

21. Ріпко О. У пошуках страченого минулого. Львів : Каменяр, 1996. С. 242.

22. Сліпко-Москальців О. Українське малярство. Михайло Бойчук. Харків : РУХ, 1930. 52 с.

23. Словник художників України. Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1973. С. 30.

24. Соколюк Л. Михайло Бойчук та його школа. Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. 386 с.

25. Тимофій Бойчук / керівник проекту та автор вступної статті Я. Кравченко. Львів-Київ-Тернопіль : «Майстер Книг», 2017. 59 с., іл.

26. Українське мистецтво ХV – ХХ століть з приватних збірок / упорядник Т. Лозинський. Київ : [б.в.], 2007. С. 87.

27. Український модернізм. 1910-1930 / альбом. Хмельницький : Галарея, 2006. С. 146–147.

28. Холостенко Є. Перший досвід. З приводу розпису та скульптурного оформлення всеукраїнського селянського санаторію. Критика. 1929. № 1. С. 74–87.

29. Яців Р., Кравченко Я., Козак Н., Голод І., Михайлик О. Українське образотворче мистецтво : імена, життєписи, твори (ХІ – ХХІ). Харків : Факт, 2012. С. 298–299.