Життєвий і творчий шлях Зеновія Флінти: аналіз джерел

Випуск вісника: 
Сторінки: 
224-240
Анотація: 

У статті проаналізовано літературні джерела, каталоги виставок і альбоми, присвячені творчості та біографії Зеновія Флінти – живописця, графіка, кераміста, педагога та громадського діяча, голови секції декоративно-прикладного мистецтва Львівського відділення Спілки художників УРСР у контексті мистецтва Львова 60–80-х рр. ХХ ст. Вивчено публікації в радянських виданнях, журналах і часописах 1960–1980-х рр. про цього митця, його твори чи участь у виставках; статті, присвячені власне творчості З. Флінти, вступні статті до каталогів виставок чи альбоми його творів зі вступними статтями авторів-упорядників від 1980-х років до сьогодні; спогади його вчителя Карла Звіринського, друзів – Андрія Бокотея, Любомира Медвідя, доньки Ірини Данилів-Флінти, опубліковані у різних виданнях, і статті, присвячені мистецтву Львова 60–80-х рр. ХХ ст., видані в час незалежної України, де прізвище З. Флінти подано в контексті мистецького процесу другої половини ХХ ст. Ці праці розкривали лише окремі аспекти біографії та творчості З. Флінти й мають фрагментарний характер

УДК: 
7.071.1:82-94/303.446
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Історія українського мистецтва : у 6 т. / голова ред. кол. : М. П. Бажан та ін. Т. 6. Радянське мистецтво 1941-1967 років. / ред.: Ю. Я. Турченко (відпов. ред.); Б. С. Бутник-Сіверський ; М. С. Коломієць. Київ : Академія наук УРСР, 1968. 451 с.

2. Українські радянські художники : довідник / упор.: Р. Даскалова, З. Кучеренко, В. Мальцева та ін. Відпов. ред. І. Верба. Київ : Мистецтво, 1972. С. 483.

3. Справочник членов Союза художников СССР / составители Л. С. Владыкина, Л. И. Курбанова, Т. А. Федотова, И. Б. Хасаинова. Москва : Советский художник, 1973. С. 466.

4. Изобразительное искусство Львова : Живопись, скульптура, графика / авт.-сост. Э. П. Мисько. Москва : Советский художник, 1978. С. 78.

5. Мистецтво оновленого краю : науково-популярний нарис / Я. П. Запаско, В. А. Овсійчук, О. О. Чарновський, С. П. Степко. Київ : Мистецтво, 1979. 171 с.

6. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / ред. кол. : Я. Запаско та ін. Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. С. 129.

7. Львівська кераміка : альбом / вступна стаття Ю. Лащука, упорядник З. Царик. Львів : Каменяр, 1970. С. 6.

8. Романова Л. Международный конкурс керамики в г.Фаенца (Италия). Декоративно-прикладное искусство 1973-1974. Москва : Советский художник, 1975. С. 65.

9. Максименко В. Г. Традиції та новаторство в сучасній львівській кераміці. Громадянське покликання митця : зб. матер. Львів : Вища школа, 1977. С. 37.

10. Лащук Ю. Современное и народное. Искусство. 1966. № 2. С. 15.

11. Кум Г. У львовских керамистов. Декоративное искусство СССР. Москва, 1967. № 9. С. 8.

12. Романова Л. Міжнародна вистава кераміки в Гданську. Декоративное искусство СССР. М. 1974. № 2. С. 6.

13. Придатко Т. Декоративный почерк Зиновия Флинты. Декоративное искусство СССР. М. 1978. № 6. С. 22.

14. Овчарова О. Живописцы Львова в Вильнюсе. Победа. Москва, 1983, № 1. С. 12.

15. Пеленская О. Выставка троих. Советская культура. М., 1986. № 88. С. 26.

16. Островский Г. Живописцы из Львова. Искусство. М., 1987. № 5. – С. 23.

17. Овсійчук В. Творчий доробок львів’ян. Образотворче мистецтво. К., 1971. № 2. С. 11.

18. Ріпко О. Громадянська зрілість художника. Образотворче мистецтво. 1974. № 6. С. 10–14.

19. Ріпко О. Виставка трьох львівських митців. Образотворче мистецтво. 1982. № 3. С. 25.

20. Сафонова Е. За велінням серця. Образотворче мистецтво. 1974. № 2. С. 24.

21. Мороз А. Нести людям радість. Образотворче мистецтво. 1975. № 4. С. 11.

22. Придатко Т. Декоративне мистецтво на ювілейній виставці. Образотворче мистецтво. 1975. № 3. С. 18.

23. Лащук Ю. Український розділ виставки «Кераміка СРСР-2». Образотворче мистецтво. 1976. № 2. С. 5.

24. Мельник А. Розвиваючи традиції. Образотворче мистецтво. 1976. № 2. С. 13.

25. Щербак В. Тенденції розвитку декоративно-прикладного мистецтва. Образотворче мистецтво. 1977. № 1. С. 4.

26. Пеленська О. Творчі горизонти З. Флінти. Образотворче мистецтво. 1986. № 3. С. 20.

27. Островський Г. Ущільнення часу. Жовтень. Львів : Каменяр, 1980. № 12. С. 142.

28. Островський Г. Причетність глядача. Україна. Київ : Радянська Україна, 1983. № 20. С. 12.

29. Любомир Медвідь, Олег Мінько, Зеновій Флінта : каталог / автор-упоряд. Г. Островський. Львів : Облполіграфвидав, 1981. 7 с.

30. Каталог виставки живописців Львова. Л. Медвідь, О. Мінько, З. Флінта / автор-упор. Г. Островський. Вільнюс : Видання художнього музею Литовської РСР, 1982. С. 8.

31. Любомир Медвидь, Олег Минько, Зеновий Флинта : каталог / автор-сост. Г. Островский. Москва : Советский художник, 1986. С. 7-8.

32. Зеновій Флінта. Живопис. Графіка. Кераміка : каталог / автор-упоряд. О. Пеленська. Львів : Облполіграфвидав, 1985. 22 с.

33. Голубець О. Львівська кераміка. К. : Наукова думка, 1991. С. 120.

34. Любомир Медвідь, Олег Мінько, Зеновій Флінта: альбом / автор- упоряд. О. Жирко-Козинкевич. К. : Мистецтво, 1992. 208 с.

35. Зеновій Флінта : альбом / автор-упоряд. Є. Шимчук. Львів : Компанія Ґердан, 1995. 32 с.

36. Зеновій Флінта. 1935-1988 : альбом / автор-упоряд. І. Данилів-Флінта, Н. Маїк. Львів : Компанія Ґердан, 2005. 47 с.

37. Медвідь Л. Зеновій Флінта і західноукраїнська образотворча школа 60-80-х років ХХ ст. Образотворче мистецтво. 2006. № 2. С. 68–73.

38. Звіринський Карло «Все моє малярство – то молитва. Спогади, інтерв’ю, роздуми, статті / упорядник X. Звіринська-Чабан. Львів : Манускрипт-Львів, 2017. 280 с.

39. Ріпко О. У пошуках страченого минулого. Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ століття. Львів : Каменяр, 1996. 286 с.

40. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: ідеї, явища, персоналії: зб.ст. / НАН України, ін-т народознавства. Львів: [б.в.], 2006. 349 с.

41. Яців Р. Образотворче мистецтво Львова 1960–1970-х років: у пошуках ключа до розуміння. Мистецька мапа України. Київ : Ювелір Прес, 2008. С. 27–29.

42. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів : Колір ПРО, 2012. 199 с.

43. Голубець О. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ – початку ХХІ століття: чинники неповторності. Мистецька мапа України. Київ : Ювелір Прес, 2008. С. 24–26.