Чоловічі образи українців у плакаті УРСР 1945–1989 рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
117-134
Анотація: 

На матеріалах українського радянського плаката 1945–1989 рр. простежені особливості чоловічих образів українців і сформовані ними конотації щодо національної ідентичності. Образи чоловіків-українців на плакатах класифіковані (за А. Каппелером) як «мазепинці», «малороси» і «хохли». Перші зображалися у ролі ворогів СРСР, другі, найбільш численні, представляли взірцевих лояльних до влади українців, треті – безтурботних учасників художньої самодіяльності й окремих несвідомих громадян. Образ козака як уособлення українського народу з’являється у контексті розповідей про Жовтневу революцію, бутафорних сценічних постановок, а наприкінці 1980-х рр. перетворюється на жертву радянської влади. Образи українців – це здебільшого алегорії, які втілюють уявлення про типових представників суспільства. З’ясовано, що позначення чоловіків як українців відбувалося за допомогою вишитої сорочки, а розподіл соціальних ролей уточнював характеристики національного образу. Найяскравіше це проявляється у протиставленнях: село – місто, лідерство – підпорядкування, минуле – майбутнє, де саме «слабший» персонаж одягнений у вишиту сорочку та формує відповідні стереотипи щодо національної ідентичності

УДК: 
7.036:7.012:7.05:76 (=161.2)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.   Fletcher A. Allegory. The Theory of a Symbolic Mode. Ithaca, NY : Cornell University Press, 1964. 418 p.

2.   Anderson B. Imagined Communities. London : Verso, 1983. 240 p.

3.   Нейджел Дж. Маскулінність і націоналізм: ґендер і сексуальність у творенні нації. Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство / під ред. Ліліани Гентош, Оксани Кісь. Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. С. 182–204.

4.   Enloe C. Ethnic Soldiers. Ethnicity / edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith. Oxford : Oxford University Press, 1996. P. 282–285.

5.   Лисяк-Рудницький І. Дослідження з козацької історії. Історичні Есе. Т. 1. Київ : Основи, 1994. С. 53–61.

6.   Гриценко О. Козацтво. Нариси української популярної культури. Київ : Український центр культурних досліджень, 1998. С. 287–305.

7.   Міхновський М. Самостійна Україна / вступ. слово В. Шаяна. Лондон : СУБ, 1967. 32 с.

8.   Kappeler A. Mazepintsy, Malorossy, Khokhly: Ukrainians in the Ethnic Hierarchy of the Russian Empire. Culture, nation, and identity: The Ukrainian-Russian encounter, 1600-1945. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies. University of Alberta, 2003. P. 162–181.

9. Grabowicz G. Between Subversion and Self-Assertion: The Role of Kotliarevshchyna in Russian-Ukrainian Literary Relations. Culture, nation, and identity: The Ukrainian-Russian encounter, 1600-1945. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies. University of Alberta, 2003. P. 215-228.

10. Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto, Buffalo, London : University of Toronto Press, 2004. 231 p.

11. Український радянський плакат / упоряди. : Б. Бутник-Сіверський, А. Кожухов. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. 15 с., 157 с. іл.

12. Український радянський плакат : альбом / автор вступної статті та упорядник М. О. Склярська. Київ : Мистецтво, 1971. 127 с.

13. Український політичний плакат : альбом / авт.-упоряд. Л. В. Владич. Київ : Політвидав України, 1981. 119 с.

14. Владич Л. Майстри плаката. Творчі портрети українських радянських художників-плакатистів. Київ : Мистецтво, 1989. 185 с.

15. Галькевич Т., Донець О. Український друкований плакат 1950–1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. Вип. 1. Київ, 2014. 424 с.

16. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 581. Національна спілка художників України. Оп. 1. Спр. 1550. Выступление от 27 января 1969 года кандидата искусствоведения т. Владича на обсуждении выставки украинского плаката. 21 арк.

17. ЦДАМЛМ України. Ф. 581. Національна спілка художників України. Оп. 1. Спр. 1549. Стенограмма от 27 января 1969 года обсуждения выставки украинского плаката. 118 арк.

18. Sysyn F. The Reemergence of the Ukrainian Nation and Cossack Mythology. Social Research, Vol. 58, No. 4, Nationalism in Central and Eastern Europe (WINTER 1991), pp. 845–864.