Експресіонізм у творчості Михайла Демцю

Випуск вісника: 
Сторінки: 
215-235
Анотація: 

Для дослідження експресіонізму обрано творчість представника львівського мистецького середовища Михайла Демцю, з творчістю якого знайомі не тільки у Львові, а й в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Польщі, Бельгії та інших країнах. Для виявлення експресіоністичної складової у творчості львівського маестро проведено порівняльний аналіз станкових живописних робіт М. Демцю з роботами відомих західноєвропейських митців В. Ван Ґоґа, Г. Мюнтер, О. Новаківського, Е. Нольде, Ф. Марка, М. де Вламінка. Для якісного мистецтвознавчого аналізу були підібрані роботи інших відомих митців за тією ж тематикою. При порівнянні експресивних живописних творів ми виокремили спільні та відмінні риси, які допомогли краще зрозуміти стилістичні особливості, притаманні саме творчості М. Демцю.

У результаті дослідження зауважено характерні риси, серед яких можна виділити пастозність і ритміку мазка. Скульптурність фарби, жива імпульсивно-нервова лінія контуру та контраст кольорової палітри є наступними виразними рисами образно-чуттєвого художнього мислення митця.

На відміну від робіт згаданих експресіоністів, роботи М. Демцю вирізняються експресивним накладанням мазка та пастозністю. Сила українського духу виразно простежується в гуцульських темах, зображенні українок.

УДК: 
75.036.7(477.83-25)”195/…”(043.5)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Демцю М. І. Альбом. Національний музей Тараса Шевченка. Київ : КНВМП Символ-Т, Premium Print Solutions, 2011. 111 c., іл.

2. Демцю М. І. Акварель, кераміка. Київ : Фамільна друкарня Huss, 2016. 97 c., іл.

3. Демцю М. І. Живопис. Київ : Фамільна друкарня Huss, 2018. 95 c., іл.

4. Афанасьєв В. А. Українське радянське мистецтво 1960-1980-х років. Київ : Мистецтво, 1984. 224 c., іл.

5. Белічко Ю. Тема-Образ-Ідея: тенденції розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва 19451972. Київ : Мистецтво, 1978. 277 с.

6. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів : Колір ПРО, 2012. 200 с., іл.

7. Голубець О. М. Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів : Академічний експрес, 2001. 175 с., 152 іл.

8. Голубець О. М. Сучасне малярство Львова. Львів : Бак, 2014. 143 c., кол. іл. порт.

9. Демцю Михайло. Кольори України: Альбом. Київ : [ б. в.], 2002. 48 с., іл.

10. Демцю Михайло. Кольори України: Альбом / за ред. М. Маричевського. Київ : Софія-А, 2004. 95 с. (Серія «Наш час — наш простір»; Кн. 8).

11. Демцю Михайло. Малярство. Національна спілка художників України. Київ : Образотворче мистецтво, 2000. I л., склад. в 6 с.

12. Виставка творів молодих художників Львова. Каталог. Львів : Облполіграфвидав, 1984. 24 с., іл.

13. Інтерв’ю із Михайлом Демцю. Львів, 14 жовтня 2018 року. Приватний архів Н. Братюк.

14. Будкевич А. Михайло Демцю. Чародій малярської кольористики. URL : http://texty.org.ua/pg/blog/aict/read/83782/MYhAJLO_DeMCu_ChARODIJ_MALaRSKOJi_KOLORYSTYKY (дата звернення: 20.02.19).

15. Ярема Г. Михайло Демцю: Колись продав свої роботи за безцінь, а потім відкупив удесятеро дорожче. Високий Замок. 2017. URL : https://wz.lviv.ua/interview/199010-mykhailo-demtsyu-kolys-prodav-svoi-r... (дата звернення: 20.01.19).