Засади міфологізації особистості в контексті тоталітарного суспільства

Випуск вісника: 
Сторінки: 
25-30
Анотація: 

У статті аналізуються засади міфологізації особистості, а також проблема використання соціальних міфів у системі тоталітарного суспільства, викладені основні механізми їхнього впливу на всі сфери життя суспільства, сценарії діяльності. Визначені основні видозміни побутування соціальних міфів у сучасності. Тоталітарні суспільства ХХ століття (на прикладі Радянського Союзу та Німеччини) створювали свої міфи, міфологізували конкретних історичних персонажів, оскільки без них тоталітаризм у принципі неможливий, а також активно використовували вже напрацьовані тисячоліттями міфологічні схеми та образи. Сучасне інформаційне суспільство народжує нові міфи, комерційно орієнтовані, міфологізує нових історичних персонажів, але механізми впливу закорінені в архаїчній міфотворчості та міфотворчості тоталітарних держав

УДК: 
130.2:17.022.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Тараканова Е. Социальный миф, дискурс и нарратив в современной культуре. Культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. №11 (73) Ч. 2. С. 176-179.
2. Сорель Ж. Размышления о насилии. Москва : Фаланстер, 2013. 293 с.
3. Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии. Социологические исследования. 1984. №2. С. 170-176.
4. Кассирер Э. Техника современных политических мифов. Феномен человека: антология / сост. П. С. Гуревич. Москва : Высшая школа, 1993. С. 108-123.
5. Гуревич П. Социальная мифология. Москва : Мысль, 1983. 175 с.
6. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва : Издательская группа «Прогресс», 1994. 616 с.
7. Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с фр. В.П. Большакова. Москва : Академический проспект, 2010. 256 с.
8. Мендра А. Основы социологии. Москва : Nota Bene, 1998. 344 с.
9. Антонян Ю. Миф и вечность. Москва : Логос, 2001. 464 с. 
10. Ульяновский А. В. Мифодизайн: социальные и коммерческие мифы. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 544 с.