Еволюція формотворення у пластиці Еммануїла Миська

Випуск вісника: 
Сторінки: 
5-10
Анотація: 

Стаття присвячена 90-літньому ювілею Е.П. Миська (1929–2019). Висвітлено та проаналізовано відомі й маловідомі факти з творчої біографії Еммануїла Миська – видатного українського скульптора і педагога. Прослідковано еволюцію формотворення художнього образу. Результати дослідження дають підстави ствердити, що Еммануїл Мисько зробив вагомий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва, скульптури, вищої мистецької освіти України. Вивчено і прослідковано його активну громадську позицію та діяльність. Охарактеризовано три періоди творчості митця. Визначальною рисою творів Е. Миська є багатство та різноманітність пластики. Якщо порівняти твори скульптора раннього, зрілого й останнього періоду творчості, то ми звернемо увагу на постійний розвиток і розширення діапазону засобів пластичної мови. Пошук виразної індивідуальної форми, підміченої в натурі, загострена «портретність» стають надалі однією з ключових засад скульптора Е. Миська.

УДК: 
7.027.1/73.02
Мова публікації: 
Українська