Творчий доробок Еммануїла Миська на сучасних онлайн ресурсах

Випуск вісника: 
Сторінки: 
31-37
Анотація: 

Висвітлення доробку митців на онлайн ресурсах сьогодні виступає не лише як форма збереження біографічних даних митця, але й спосіб формування уявлення про особистісні якості, педагогічні методики тощо. Формування мистецтвознавцями цілісного образу історичної значущості фігури та його внеску у розвиток мистецтва вийшло за межі вузькоспеціалізованих друкованих видань з невеликим колом читачів і все активніше використовує онлайн інструменти для своєї діяльності. Серед різноманітних віртуальних платформ, енциклопедичні видання мають найбільший рівень довіри до інформації, адже публікація лише верифікованих фактів є підґрунтям їх існування. Основним сайтом, що найчастіше стає онлайн-джерелом компіляції є вільна енциклопедія «Вікіпедія», що може бути редагованою будь-яким авторизованим користувачем і на якій представлені лише українськомовна та російськомовна версії сторінки Еммануїла Миська. Обмеженість репрезентації чи згадок творів митця підкреслює необхідність оцифрування існуючих друкованих матеріалів що не лише сприятиме можливості дистанційної роботи з науковими та публіцистичними текстами, але і може слугувати додатковим джерелом отримання прибутку для онлайн платформ. Щодо кількісного представлення візуальних матеріалів робіт скульптора, слід відзначити, що найбільш повно відображені скульп-
турні портрети Еммануїла Петровича на платформі «ArtLvivOnline». На офіційній веб-сторінці Львівської національної академії мистецтв знаходимо різноманітні згадки про митця, а саме: згадки у біографічних даних діючого викладацького складу, що вказують скульптора як свого вчителя фаху, однак у розділі «Про академію» не знаходимо інформації про ретроспективу ректорів академії та заслуги тодішнього ректора у реорганізації інституту прикладного і декоративного мистецтва в академію. Згадки про скульптора є в розділах кафедр монументально-декоративної скульптури та реставрації творів мистецтва. Однак найбільш важливим є можливість відслідкувати дипломні роботи, що були створені під керівництвом Еммануїла Петровича на кафедрі монументально-декоративної скульптури ЛНАМ. Публіцистичні матеріали у формі інтерв’ю, рефлексій чи спогадів на популярних платформах є важливими з огляду на широке коло читачів засобів масової інформації, наповненням українського медійного простору якісними аналітичними матеріалами. Активне використання соціальних мереж спричинило і створення на них меморіальних сторінок, що сьогодні окрім інформаційних чи комунікаційних, виконують ще й функцію збереження пам’яті про видатних особистостей.

УДК: 
130.2:17.022.1
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 

1. Бібліотека українського мистецтва: веб-сайт. URL: http://uartlib.org (дата звернення: 12.04.2019)
2. Еммануїл Мисько. Вікіпедія – вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мисько_Еммануїл_Петрович (дата звернення: 12.04.2019).
3. Електронна бібліотека «Культура України» URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=7282 (дата звернення: 15.04.2019).
4. Енциклопедія сучасної України: веб-сайт. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65381 (дата звернення: 12.04.2019).
5. Еммануїл Мисько. Бібліографічний покажчик / від. ред. С. Черепанова. Львів : Каменяр, 1996. 60 с.
6. Кудлик Р., Мисько Р. Дар серця і розуму (розмова з Е. Миськом напередодні ювілею). Дзвін. 2001. № 5–6. С. 124–126.
7. Львівська національна академія мистецтв: офіційний сайт. URL: https://lnam.edu.ua (дата звернення: 12.04.2019).
8. Людкевич М. «Унікальність і щедрість таланту». Слово Просвіти. 2009. URL: http://slovoprosvity.org/2009/07/10/2345-old/ (дата звернення: 19.04.2019)
9. «Ми пам’ятаємо. Гідний Еммануїл Мисько». ZaxidNet. 2010. URL: https://zaxid.net/mi_pamyatayemo_gidniy_emmanuyil_misko_n1101203 (дата звернення: 12.04.2019)
10. Мисько-Пасічник Р. «Спочатку начерк, спочатку шарж… або “легковажні” свідчення Еммануїла Миська». Фотографії Старого Львова. URL: http://photo-lviv.in.ua/spochatku-nacherk-spochatku-sharzh-abo-lehkovazh... (дата звернення: 18.04.2019)
11. Національна академія мистецтв України: офіційний сайт. URL: academia.gov.ua (дата звернення: 12.04.2019)
12. Підбузька спеціалізована школа-інтернат мистецького профілю І-ІІІ ст. «Мала академія мистецтв імені Е. Миська»: офіційний сайт. URL: https://art-mam.org.ua/ (дата звернення: 12.04.2019)
13. Яців Р. Скульптор Еммануїл Мисько: світло долі : альбом. Київ : Криниця, 2009. 223 с. 
14. Федорук О. Художнє мислення і мистецька якість. Образотворче мистецтво. 1985. № 4. С. 6– 10. URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=10179 (дата звернення: 11.04.2019)
15. Шевелева М. Еммануїл Мисько – неперевершений майстер скульптурного портрета. ­Український інтерес. URL: https://uain.press/culture/emmanuyil-mysko-neperevershenyj-majster-skulp... (дата звернення: 12.04.2019)
16. Шмагало Р. «Еммануїл Мисько. «Я знаю, що роблю». Відеозапис програми «Мальовид». URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sj3lJBuFRTw (дата звернення: 11.04.2019)
17. Емманул Мисько. ArtLvivOnline. URL: http://art.lviv-online.com/emmanujil-mysko/?fbclid=IwAR17FyCoilHzdPN8TB_... (дата звернення: 12.04.2019)
18. Emmanuil Mysko/Еммануїл Мисько: офіційна сторінка у мережі facebook. Керівник сторінки: Мисько-Пасічник Р. URL: https://www.facebook.com/emanuilmysko.artworks/ (дата звернення: 12.04.2019)