Рисункова спадщина професора Київського державного художнього інституту Костянтина (Костя) Єлеви

Випуск вісника: 
Сторінки: 
46-54
Анотація: 

У дослідженні здійснено спробу висвітлити та проаналізувати відомі й маловідомі факти з життєпису рофесора Київського художнього інституту Костя Єлеви. Досліджено творчий і педагогічний шлях Костя Єлеви, зокрема увагу звернуто на художній аналіз його рисункової спадщини. Уточнено хронологію періоду викладання професора К. Єлеви у Київському художньому інституті. Костю Єлеві випала роль історичної єднальної ланки між школою М. Бойчука та сучасним мистецьким процесом через своїх учнів: професора кафедри рисунка Ю.  Ятченка, професорів кафедри живопису та композиції Т. Голембієвську, О. Лопухова, В. Пузиркова, В. Чеканюка, В. Шаталіна, Т. Яблонську, які, у свою чергу, навчали багато поколінь студентів. Вивчено творчість Єлеви-рисувальника. Базуючись на колекції навчально-методичних фон-
дів кафедри рисунка, проаналізовано рисункову спадщину митця за різновидами: малюнок пейзажу і живої натури, начерки фігур, рисунок голови, оголена натура. Підкреслено аналітичний підхід майстра до трактування форми, узагальненість, монументальність, лінійне вирішення з мінімальним введенням тону, підкреслена конструктивність. 
Проведено порівняльний аналіз рисунків К. Єлеви з творами М. Бойчука, О. Богомазова. Уточнене датування окремих рисунків оголеної натури К. Єлеви 1920–1930-х рр. Результати дослідження дають підстави ствердити, що Кость Єлева зробив вагомий внесок у розвиток українського мистецтва ХХ ст.

УДК: 
7.021.2:347.783
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Александрович-Дочевський А. Спасенные сокровища. Антиквар. 2009. № 5. С. 88–93. 
2. Виставка малюнків Костянтина Миколаєвича Єлеви (1857–1950). Київ, 1955. 32 с. + 16 кол. іл.
3. Інсценізація українського авангарду 1910–1920 років : кат. вис. Нью-Йорк, Київ : Український Музей : Родовід, 2015. 276 с. : іл. 
4. Кашуба О. «Фортех» у Київському художньому інституті 1920-х років. Студії мистецтвознавчі : Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ : ІМФЕ, 2005. Ч. 1 (9). С. 49–61.
5. Кашуба-Вольвач О. Спогади про навчання у Київському художньому інституті. Василь Овчинніков / вступ та підготовка до друку О. Кашуби-Вольвач. Сучасне мистецтво. 2011. Вип. 7. С. 271–291. 
6. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. Київ, Львів : Майстерня книги : Оранта, 2010. 400 с. : іл.
7. Криволапов М. Видатний український митець і педагог Костянтин Миколайович Єлева. Мистецькі обрії’ 2014. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : зб. наук. пр. Київ : Фенікс, 2014. Вип. 6 (17). С. 187–190. 
8. Лопухов О. Слово про видатного митця-педагога Костянтина Єлеву. Українська академія мистецтва : дослідницькі та наук.-метод. праці. Київ : НАОМА, 2009. Вип. 16. С. 69–76 : іл.
9. Майстренко-Вакуленко Ю. Бог рисунка. К. М. Єлева (1857–1950). Образотворче мистецтво. 2008. № 1. С. 74–75.
10. Мирошникова А. Українське театрально-декораційне мистецтво 1920-х – 1930-х рр. Образотворче мистецтво. 2011. №3/4. С. 14–15.
11. Спецпроект «Школа». Fine Art Ukraine. 2011. C. 62–63. 
12. Центральний державний архів вищих органів влати та управління України, Ф. 166, оп. 6, од. зб. 478, арк. 86.