Портретна скульптура Львова на межі модернізму та постмодернізму

Випуск вісника: 
Сторінки: 
25-30
Анотація: 

У статті осмислено основні вектори розвитку портретної скульптури Львова початку ХХІ ст. Визначено зміни, які відбуваються у мистецтві, де формується новий простір, у якому портретна скульптура стає об’єктом збереження і передачі інформації. Доведено, що візуалізація сторінок української історії відбувається переважно через постаті визначних діячів свого часу. Проведено аналіз низки джерел, пов'язаних з особливостями художньо-критичного осмислення складних творчих процесів, характерних для львівської скульптури розглянутого періоду. Автор наголошує на великих можливостях скульптури для створення глибоких портретних образів. Здійснено аналіз окремих творів львівських художників Володимира Одрехівського, П. Старуха, Р. Романишина, О. Денисенка та інших скульпторів Львова початку ХХІ ст.
 

УДК: 
7.01:73.03 (477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бієнале українського образотворчого мистецтва «Львів 91-Відродження: Малярство. Графіка. Скульптура» : каталог виставки. Львів, 1991. 
2. Одрехівський В. Народження світла (Скульптура 1996–2003). Львів : Афіша, 2003. 34 с. 
3. Голубець О. Сучасна скульптура Львова : альбом. Львів : Вид-во «БаК», 2015. 144 с.
4. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів : КолірПРО, 2012. 144 с.
5. Гончарук О. Портретна скульптура Львова початку ХХІ сторіччя: провідні тенденції розвитку. Вісник ХДАДМ. 2016. № 2. С. 56-63.
6. Денисенко О. Antiqvitas Nova : альбом. Львів : Новий друк, 2007. 146 с.
7. Романишин Р. Візія звуку : альбом / ред.-упор. Микола Маричевський. Київ : Софія-А, 2004. 110 с.
8. Турчак Л. Процеси змін в українській скульптурі (сучасний аспект) Художня культура України. Актуальні проблеми : наук. вісник. Київ, 2008. Вип. 5. С. 188–196.
9. Шимчук Є. Камінь = Stone : Перший міжнар. симпозіум скульптури в камені у м. Трускавці: каталог, 1995 / автор-укладач Євстахія Шимчук; переклад англ. мовою: А. Горлова, М. Каширіна, Н. Любина. Львів, 1995. 36 с.
10. Biriulow J. Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy (Львівська скульптура від раннього класицизму до аванґардизму, середина XVIII ст. – 1939 р.). Warszawa : Neriton, 2007. 388 s.