Новий музей Акрополя як діалог античності із сучасністю

Випуск вісника: 
Сторінки: 
31-37
Анотація: 

Розглянуто різні складові дизайнерських вирішень, застосованих у побудові простору Нового музею Акрополя, підкреслено, які фактори вплинули на його будівництво. Простежена історична ситуація, повязана з будівництвом першого музею Акрополя. Проаналізовано, як сучасна практика зведення музею археологічного типу пристосовується до історичної забудови. Приділено увагу огляду нової архітектурної конструкції, головна мета якої полягає у створенні максимально комфортної ситуації для перегляду пам’яток. Мета дослідження – показати, якими саме засобами була реалізована ідея зведення сучасного музею на засадах новітньої естетики і технологічного ресурсу. Методологія статті заснована на історіографії, систематизації та аналітиці. Наукова новизна полягає у виборі ракурсу, під яким проведено комплексний аналіз музейного простору, проаналізовано основні експозиційні площі та особливості кожної, залежно від тематики. Розглянуто специфіку створення експозиції нового музею Акрополя, що ґрунтується на теоретичних матеріалах і практичному вивченні об’єкта. Зосереджено увагу, як античні твори, що дійшли до сучасності в досить фрагментарному і пошкодженому вигляді, повинні демонструватися, щоб дійсно створювати сильне естетичне враження. І цей досвід, як результат дослідження, може бути корисним для археологічних і історичних музеїв України. З огляду на специфіку музею, де головними експонатами є пам’ятники скульптури, звернуто увагу на особливості їх розташування і освітлення. За результатами комплексного аналізу можна зробити висновок, що в синтезі дизайнерських вирішень організації простору музею було зосереджено увагу на широті залучених принципів і ідей у досягненні головної мети цього музею: створення діалогу між античністю і сучасністю. Представлені різноманітні форми просвітницьких програм, які проводяться в музеї. Зазначено фактори, якими користуються для реалізації основної мети Нового музею Акрополя – захоплювати сучасного глядача процесом сприймання античних творів

УДК: 
72/75:910.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Archibishop Domianos of Sinai. The Icon as a Ladder of Divine Ascent in Form and Color. Byzantium. Faith and Power: Digest of articles. New York, 2004. P. 335–341.
2. Acropolis museum. Media kit. Athen, 2009. 16 p.
3. Бартенєв И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. Москва : Изобразительное искусство, 1983. 264 с. 
4. Боннар А. Греческая цивилизация от Илиады до Парфенона. Москва : Искусство, 1992. 266 с. 
5. Виппер Б.Р. Архитектура. Введение в историческое изучения искусства. Москва: Изобразительное искусство, 1985. С. 215–282. 
6. Даниленко В. Дизайн. Харків : Видавництво ХДАДМ, 2003. 320 с.
7. Кундера М. Встреча. Санкт-Петербург : Азбука, 2012. 190 с.
8. Лоренц Я., Сколник Л., Бергер К. Дизайн выставок: практическое руководство. Москва : АСТ, 2008. 256 с. 
9. Сом-Сердюкова О. М. Сходинки до богині Афіни, чи Новий музей Акрополя. Дорожні знаки. Київ : Ніка-Центр, 2015. С. 26–34.
10. Тобелем Ж.-М. Нова епоха музеїв. Київ : Музейний простір, 2018. 320 с.
11. Яковець І. О. Художній музей ХХІ століття. Черкаси : Видавець Вовчок Ольга, 2016. 464 с.