Інфографіка як засіб візуальної інтерпретації астрономічних понять у вебдизайні

Випуск вісника: 
Сторінки: 
40-49
Анотація: 

Розглянуто науково-практичне завдання, пов’язане із проблематикою сприйняття та розуміння астрономічних понять. Вона складається з таких основних проблем; неспівмірність людського масштабу величезному космічному простору, неможливість організації далеких подорожей, з якої випливає відсутність безпосереднього досвіду, та науково-математичне обґрунтування й трактування результатів космічних спостережень. Вирішення цієї групи проблем передбачає застосування інфографіки як засобу візуальної інтерпретації астрономічної інформації з її подальшою реалізацією в контексті науково-популярного вебсайту. Метою дослідження є пошук та визначення відповідних принципів інтерактивності інфографічного контенту з астрономії для їх імплементації в середовищі вебсайту, що зможуть забезпечити краще засвоєння та усвідомлення тої чи іншої інформації про космічні об’єкти та явища. Методологія дослідження ґрунтується на системному підході до інфографіки як засобу візуальної інтерпретації астрономічних об’єктів та явищ. Це передбачає збирання джерельної (наукові публікації) та емпіричної баз (науково-популярні вебсайти, зокрема, «Cosmos. The infographic book of space»), що висвітлюють характерні інтерактивні аспекти інфографічного подання матеріалу з астрономії, їх аналіз і синтез. Наукова новизна полягає у пошуку нових концептуальних ідей формування інтерактивної репрезентації космічних об’єктів і процесів засобами інфографіки в середовищі вебсайту. Під час проведення дослідження було висвітлено основні способи та форми інтерпретації астрономічних понять, визначено інфографіку як компроміс між текстовою і графічною подачею матеріалу та як основний інструмент інформаційного дизайну, перераховано основні завдання інфографіки, розглянуто моделі взаємодії з користувачем і переваги форми реалізації інфографічного контенту у вебсередовищі сайту. На основі вище вказаного ряду результатів роботи було визначено принципи інтерактивного вираження науково-популярного контенту, що слугуватимуть вказівкою з формування інфографіки астрономічного матеріалу та зроблять її ефективним інструментом популяризації астрономії, суттєво вплинувши на дієвість її навчально-пізнавальної функції

УДК: 
74.004.5/52.14
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    100 000 Stars / Chang M. et al. URL : http://stars.chromeexperiments.com/ (дата звернення: 19.09.2019)
2.    Brennan P., Walbolt K., Biferno A. Exoplanet Catalog. URL : https://exoplanets.nasa.gov/%0Aexoplanet-catalog/%0A (дата звернення: 20.09.2019)
3.    Dur B. I. U. Interactive Infographics on the Internet. Online Journal of Art & Design. 2014. Vol. 2, No. 4 – pp. 1–14. – URL : http://www.adjournal.net/articles/24/241.pdf. (дата звернення: 12.09.2019)
4.    Erjavec M. Neutron stars: An infographics poster: MA thesis / Department of Media Aalto University, 2018. 76 p.
5.    Harrison L., Reinecke K., Chang R. Infographic aesthetics: Designing for the first impression. Human Factors in Computing Systems CHI '15: Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference, Seoul, April 18–23, 2015. New York, 2015. pp. 1187–1190. DOI: 10.1145/2702123.2702545.
6.    Hassan H. G. Designing Infographics to support teaching complex science subject: A comparison between static and animated Infographics: MFA thesis / Iowa State University. Ames, 2016. 127 p.
7.    Hipschman R. The Solar system to scale. View the solar system to scale. URL : http://www.scalesolarsystem.66ghz.com/ (дата звернення: 18.09.19)
8.    Ma Y. Nasaspacecraft. URL : https://www.nasaspacecraft.com/ (дата звернення: 21.09.2019)
9.    Martix S.; Hodson J. Teaching with Infographics: Practicing New Digital Competencies and Visual Literacies. Journal of Pedagogic Development. Bedfordshire, 2014. Vol. 3, No. 2. pp. 17–27.
10.    Meirelles I. Design for information: an introduction to the histories, theories, and best practices behind effective information visualizations. Beverly: Rockport Publishers, 2013. 224 p.
11.    North C., Lowe S. Cosmos. The infographic book of space. London: Aurum Press, 2017. 224 p.
12.    North C., Lowe S. Cosmos. The infographic book of space. URL : https://cosmos-book.github.io/ (дата звернення: 15.09.2019)
13.    Pulak I., Wieczorek-Tomaszewska M. Infographics — the carrier of educational content. Use of E-learning in the Developing of the Key Competences: monograph. Katowice, 2011. pp. 337–356.
14.    Trudell M. OMG Space. URL: http://omgspace.net/ (дата звернення: 17.09.2019)
15.    Waralak V. Siricharoen. Infogragraphics: The New communication Tools in Digital Age. The International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW2013): Proceedings of the First International Conference on E-Technologies and Business on the Web, Bangkok, May 7-9, 2013. Bangkok, 2013. pp. 169–174.
16.    Ware C. Information Visualization: Perception for Design. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2013. 536 p.
17.    Worth J. If the Moon were only 1 pixel. URL : http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html (дата звернення: 16.09.19)
18.    Безуглий Д. С. Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2018. Vol. 6, No. 153. C. 11–14.
19.    Бородаєв Д. В. Веб-сайт як об’єкт графічного дизайну: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 05.01.03. Харків, 2004. 21 c.