Мистецтво портрета в сучасному українському екслібрисі

Випуск вісника: 
Сторінки: 
88-93
Анотація: 

Мініатюрна книжкова графіка, в якій частим стало використання жанру портрета, є доволі популярним видом мистецтва, хоч і не дослідженим повною мірою. Популярність жанру портрета в графіці зумовлена його буквальним поданням образу людини. Художник екслібриса, звертаючись саме до такого вирішення композиції твору, бере на себе велику відповідальність, адже відображення рис конкретної людини – завдання непросте, оскільки портрет може бути і реалістичним, і дещо стилізованим. Підкреслюючи соціально-типові риси, автор відтворює через образ окремої людини загальний тип епохи, відповідного середовища. Портрет в екслібрисі не є аналогом фотографії, він більш трудомісткий і часто твориться не лише як «образ сучасної постаті», а й як знак пошани особистостей, що відійшли у вічність. 
«Портрет – один із жанрів живопису, скульптури і графіки, присвячений зображенню конкретної людини… Необхідна вимога, пред’явлена до усілякого портрета, – передача індивідуальної схожості…», – так починається визначення портрета у «Словнику термінів образотворчого мистецтва».
 

УДК: 
766.041.5:097](477)’’19/20’’
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    Екслібриси Володимиру Бульбі : альбом. Дніпропетровськ : Південна пальміра, 1992. 32 с. 
2.    Стасевич В. Н. Искусство портрета.  Москва : Просвещение, 1972. С. 31, 45. 96 с.
3.    Худолей В. Экслибрис. Слово и штрих (А. С. Пушкин) : каталог выставки. СПб. : Багрузин, 1999. С. 108.
4.    Нестеренко П. В. Історія українського екслібриса.  Київ : Темпора, 2016. 359 с. 
5.    Сто книжкових знаків Григорія Кореня. Київ : Київська книжкова друкарня наукової книги, 1992.  С. 18 – 110 с. 
6.    Наш друг книга. Київ : Реклама, 1977.  С. 72 –208 с. (№ 4229).
7.    Георгій Сергеєєв. Кольорові станкові гравюри. Кольорові екслібриси. Мій останній гербарій.  Київ: ТОВ Друкарня "Бізнесполіграф", 2018. 208 с.
8.    Нестеренко П. В. ЛЕОНЕНКО Василь Федорович. Енциклопедія сучасної України. 2016. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=54271.
9.    Шевченкіана в екслібрисі Дніпропетровськ : ТОВ Дніпрокнига, 2008. 239 с.
10.     Республіканська виставка «Письменники і герої літературних творів в екслібрисі»/ Київ : Добровільне товариство любителів книги української РСР, 1990. С. 34–64.