Вплив ландшафту на стиль у дизайні

Випуск вісника: 
Сторінки: 
34-39
Анотація: 

У статті здійснюється розгляд впливу ландшафту на стильове різноманіття в дизайні. Сформульовані базові вимоги до якісного ландшафтного дизайну. Мета статті – узагальнити й систематизувати відомості про вплив ландшафту на стильові характеристики, напрями й течії у дизайні. Наукова новизна роботи полягає в окресленні тих каналів впливу, якими відбувається зв’язок дизайну із ландшафтом і ландшафтним мистецтвом. Методика дослідження. При проведенні дослідження використовувався комплексний підхід, викликаний необхідністю використання порівняльно-історичного методу, який фіксує схожість між ландшафтом і стилями дизайну. Необхідним також є застосування культурологічної методики, яка включає соціокультурний підхід, важливий для нашого дослідження як акцент уваги на єдності культури і суспільства, з урахуванням наукових досягнень дизайну, культури, ландшафтознавства, етнографії, психології, історії та ін. Результати дослідження. Виявлено, що ландшафт завжди повинен відповідати потребам тих осіб, які його використовують. Принципи добору елементів промислового дизайну цілком підійдуть і для створення якісного ландшафту. З’ясовано, що поняття єдності в ландшафтному дизайні передбачає використання правильних пропорцій і почуття масштабу, а також дотримання балансу кольору, фактури й форми. Висновки. Встановлено, що загалом існує всього два основні стилі ландшафтного дизайну – пейзажний (власне ландшафтний) і регулярний (класичний), наявні також безліч варіацій цих стилів. Важливим правилом при проєктуванні ландшафтів є забезпечення контрасту відкритих і закритих просторів

УДК: 
721.012
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    Барнет Б., Еванз Д. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя / пер. з англ. Валерія Глінка. Київ : Наш формат, 2018. 223 с.
2.    Бриджуотер А. Ландшафтный дизайн / пер. с англ. П. Малышев. Харьков ; Белгород : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2011. 110 с.
3.    Демченко В. Г. Основи ландшафтного дизайну / упоряд. О. А. Макаренко. Київ : Шкільний світ, 2015. 118 с.
4.    Іванова Л. О., Соколова О. П. Введення в дизайн-проєктування / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одесса : Астропринт, 2017. 84 с.
5.    Мак-Кой П., Ивелей Т. Ландшафтный дизайн: Планирование, проєктирование и дизайн приусадебного участка : Практическая энциклопедия / пер. с англ. А. И. Ким, О. В. Юрцева. Москва : РОСМЭН, 2002.  512 с.
6.    Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX – початок XX століття) : монографія. Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2017. 211 с.
7.    Науково-організаційні підходи до використання сучасних принципів ландшафтного дизайну у формуванні експозицій заповідних парків України : зб. наук. ст. / Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Рада ботан. садів і дендропарків України ; наук. ред. Байрак О. М. Полтава : Дивосвіт, 2018. 100 с.
8.    Николаев В. А. Ландшафтоведение : Эстетика и дизайн. Москва : Аспект Пресс, 2003. 175 с.
9.    Райнер Т., Вест К. Посадки в пост-природном мире. Дизайн растительных сообществ для создания жизнестойких ландшафтов : универс. практ. рук. по устойчивому ландшафт. дизайну] / пер. с англ. А. В. Русановой. Харьков : Читариум, 2018. 271 с.
10.     Самойленко В. М., Діброва І. О., Пласкальний В. В. Антропізація ландшафтів : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2018. 231 с.
11.     Сьомка С. В. Біоніка в дизайні середовища / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2018. 247 с.
12.     Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2018. 615 с.
13.     Фесенко Г. Г. Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації : монографія. Харків : Діса Плюс, 2018. 281 с.
14.     Чупріна Н. В., Струмінська Н. В. Сучасні технології дизайн-діяльності / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ : КНУДТ, 2017. 415 с.
15.     Щурова В. А. Міський і ландшафтний дизайн. Благоустрій територій різного призначення / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ : КНУБА, 2008. 39 с.