Декоративно-ужиткове мистецтво як складова хореографічної культури Західного Поділля

Випуск вісника: 
Сторінки: 
109-117
Анотація: 

Розглянуто питання особливостей побутування культурно-мистецької спадщини Західного Поділля, яскравим феноменом якої представлена
хореографічна культура та тісний зв'язок танцювальної традиції із багатожанровістю декоративно-ужиткового мистецтва, що вказує на їхню самобутність.
Висвітлено наукові дослідження, експедиційні записи фольклористів, музикознавців та мистецтвознавців хореографічної культури Західного Поділля, а також місцевих майстринь декоративно-ужиткового мистецтва та збирачів етнографічних колекцій, які внесли вагомий внесок у розвиток культурно-мистецької спадщини реґіону та створили необхідне підґрунтя для сучасних досліджень.
Виявлено сучасні осередки збереження та популяризації традиційного декоративно-ужиткового мистецтва і автентичних танців Західного Поділля,
серед яких робота фондових етнографічних колекцій Борщівського обласного краєзнавчого музею та щорічний Всеукраїнський фольклорно-мистецький
фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки», основна мета яких полягає у популяризації та збереженні реґіональної культурно-мистецької спадщини.
З’ясовано важливість функціонування дорослих і дитячих мистецьких колективів Західного Поділля, зокрема: народно-аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль із с. Кудринці «Кудричани» (керівник Ольга Ткач), народно-аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль із с. Мушкатівка (керівник Ореста Бульдяк), народно-аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль із с. Дністрове «Дністряни» (керівник Ольга Кривецька), дитячий фольклорний вокально-хореографічний ансамбль із с. Гермаківка (керівник Ольга Куцик), дитячий фольклорно-етнографічний ансамбль із с. Дністрове «Дзюмбалик» (керівник Марія Петрик), а також активну роботу окремих місцевих майстринь декоративно-ужиткового мистецтва.
Проаналізовано використання предметів декоративно-ужиткового мистецтва у різних жанрах танцювального мистецтва Західного Поділля, зокрема обрядових, сюжетних і побутових танцях.

УДК: 
745/749+793.31 (477.84)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Булгакова-Ситник Л. Деякі аспекти дослідження жіночих сорочок Борщівщини XIX – початку XX ст. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. Борщів, 1993. Вип. 3. С. 41–45.
2. Водяний Б. Народна інструментальна музика Західного Поділля: проблема еволюції традиційних форм музикування : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 1994. 19 с.
3. Гарасимчук Р. Народное искусство Тернопольской области УССР. Советская этнография. 1957. № 1. С. 72–89.
4. Гнатюк В. Матеріали до української етнології. Гаївки. Львів : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1909. Т. XII. 100 с.
5. Губ’як В. Фольклорні обереги духовності. Івано-Франківськ : Полум’я (ІМЕ), 2001. 324 с.
6. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. К. : АН УРСР, 1963. 235 с.
7. Дяків О. Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ – ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни): автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 ; Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2007. 18 с.
8. Іваневич Л. Традиційне вбрання українців Західного Поділля: особливості класифікації. Народознавчі зошити. 2014. № 5 (119). С. 1062–1072. Бібліогр.: 41 назв. укp.
9. Інструментальна музика / упор. А. Гуменюк. Київ : Наукова думка, 1972. 487 с.
10. Покусінська Л., Покусінський О. Борщівська народна сорочка: Матеріали. Крій. Техніки шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею. Київ : Новий друк, 2013. 368 с.
11. Пісні Тернопільщини. Вип. 2 / упор. С. Стельмащук та П. Медведик. К. : Музична Україна, 1993. 536 с.
12. Скоропад В. Мої спогади. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. Борщів, 1993. Вип. 3. C. 29–40.
13. Смоляк О. C. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури : автореф. дис. … д–ра мистецтвознавства: 17.00.03. Київ. 2005. 40 с.
14. Смоляк О. Збірник «Гаївки» Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство [за ред. О. С.
Смоляка]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2014. № 3. С. 95–101.
15. Сохацький М. Борщівський обласний краєзнавчий музей – науково-культурний центр Західного Поділля. Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка. 2013. Т. 8 Музеї Тернопільщини. С. 459–475.
16. Хай М. Українська інструментальна музика усної традиції : [Нотн. зб.] ; запис, нот. ред. і транскрипції М. Хая, окремі транскрипції студ. істор.-теорет. та композит. фак-тів НМАУ ім. П. Чайковського. Дрогобич : Коло. 2011. 467 с., нот.
17. Щур Л. Танцювально-інструменальні колективи як складова фольклорно-мистецького фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. № 1 (вип. 34). С. 94–100.
18. Щур Л. Танцювальні колективи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мистецька діяльність у соціокультурному просторі (25-літній творчий внесок факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка): колективна монографія / ред. Б. О. Водяний, О. С. Смоляк, З. М. Стельмащук. Тернопіль : вид. Ю. М. Шкафаровський, 2018. С. 212–237.
19. Яловега С., Турчин О. Кривче. Село на пагорбах історії: нариси з історії. Чернівці : Букрек, 2015. 432 с.