Реформа сфери інтелектуальної власності в Україні

Випуск вісника: 
Сторінки: 
104-108
Анотація: 

Цивілізаційний прогрес України в усіх галузях суспільного життя залежить від інновацій – інвестицій та інтелектуальної власності. Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні продиктовано необхідністю осучаснення і нормативно-правової бази, і управлінських механізмів забезпечення продуктивних процесів, і зрушень у напрямку досягнення високих практичних результатів інтелектуалів-творців. 1.06.2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Метою цієї концепції задекларовано створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Кабінет Міністрів України здійснив низку практичних заходів з реалізації цієї концепції. Мета статті – ознайомити всіх зацікавлених у відповідній інформації, оскільки ці відомості є дещо розпорошеними у мережі та потребують належної систематизації. 

УДК: 
347.771.78 (075.8)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.     «Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони Інтелектуальної власності в Україні». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 402–р. Київ : Офіційний вісник України, 2016. № 24. 
2.    Звернення Генерального директора ГО «УААСП» О. О. Ягольника. URL: www.uacrr.org.ua