Виклики та перспективи розвитку світового студійного скла: за результатами Міжнародної науково-практичної конференції-презентації «Світове студійне скло. Традиція та експеримент»

Випуск вісника: 
Сторінки: 
17-20
Анотація: 

Міжнародний рух студійного скла, який виник у 1960-х рр. і став важливим явищем у новітній історії декоративного мистецтва, сьогодні постає перед новими викликами сучасності. Рух студійного скла спричинив появу нового поняття в сучасному мистецтві – образотворчого скла, яке впродовж останніх десятиліть сформувало нові мистецькі вартості. Незважаючи на глобальний характер поширення студійного руху, спільний вектор розвитку художнього скла в напрямку звільнення від промислової залежності ставить перед художниками-склярами, дизайнерами, національними школами нові вимоги та виклики. У сучасному склі переважає прагнення до образності та ідейності. Національні школи мають чітко виражену ідентичність і вирізняються власною індивідуальністю. Міжнародна науково-практична конференція-презентація «Світове студійне скло. Традиція та експеримент», що відбулась у рамках XI Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові стала тим майданчиком обміну досвідом між художниками-склярами з усього світу. Що три роки митці зустрічаються у Львові, демонструють свої вміння на базі майстерень єдиної в Україні кафедри художнього скла та розповідають про свої напрацювання громадськості. Творчі зустрічі відбувались у галереї Львівської національної академії мистецтв у період з 7 до 10 жовтня 2019 року. Проєкт було реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. 
У доповідях, виголошених упродовж чотирьох днів роботи конференції, порушувалися актуальні питання розвитку сучасного художнього скла, професійної освіти; формування творчих майстерень і мистецьких угрупувань; ролі фестивалів, симпозіумів у розвитку художнього скла; використання нових технік, технологій у постіндустріальну епоху. Загалом доповідачі проаналізували широке коло проблем і явищ студійного скла, поділились власними спостереженнями і ґрунтовними розвідками окремих технологічних процесів.
Учасники конференції у доповідях торкались важливих питань діалогу культур, розвитку сучасного студійного руху, впливу новітніх технологій на традиційні методи обробки. Значна увага приділялась обговоренню основних тенденцій розвитку художнього склярства. Доповідачі звертали увагу на гострі виклики сучасності, що постають перед художниками-склярами, і які є, водночас, загальносвітовими для всіх представників сучасного декоративного мистецтва. Це виклики, перед якими постає і скляна промисловість в цілому, і окремий художник чи школа.

УДК: 
74/748.5
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 

1.  БОКОТЕЙ, М. Міжнародні симпозіуми гутного скла: оцінка впливу на розвиток дизайну українського гутного скла. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 28. С. 278–286.

2. Angus Powers. Bergren Forum - GLASSARTENGINE. URL: https://www.alfred.edu/student-life/arts-events/calendar/2019/12/bergren...

3. Barovier Mentasti R. Glass Throughout Time: History and Technology of Glassmaking from the Ancient World to the Present. Skira, First Edition edition. 2003. 288 s.

4.    Biography: Angus Powers / Corning Museum of Glass URL: https://www.cmog.org/bio/angus-powers

5.    Corning Museum of Glass: official website. URL:  http://www.cmog.org
6. Corning Museum of Glass. Sigrún Ólöf Einarsdóttir URL: https://www.cmog.org/library/glas-tra-de-s-ren-larsen-sigru-n-einarsdo-t...

7. International glass art festival 'Vitrum Balticum 2017. Trap!' at Meno parkas gallery. URL: http://echogonewrong.com/exhibitions-international-glass-art-festival-vi...

8.    Jennings T. Glass: Material Matters. Lacma. Academic Press 2009. 480 p.

9. Michael Rogers. URL: https://www.michaelrogersart.site/about

10.    Ufuk Akbey / Galery Soyut. URL: https://www.galerisoyut.com.tr/ufuk-akbey-2016/

11. Seto International Ceramic & Glass Art Exchange Program. Baiba Dzenīte. URL: http://www.seto-cul.jp/scga/e/18-19/baiba.html

12. Pamenkalnio Galerija. Laura Šėrytė. URL: http://www.dsgalerija.lt/index.php/pageid/690