Лондонський період життя і творчості Василя Курилика (1952–1959)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
55-60
Анотація: 

У статті висвітлено характерні особливості лондонського періоду життя В. Курилика та вплив соціокультурного середовища на тематичні концепції малярських творів. Мета дослідження на основі живописних творів проаналізувати творчі пошуки та спроби формування авторського стилю Василя Курилика. Методологія. Історичний метод допоміг у дослідженні історичного контексту та впливу англійського культурно-мистецького середовища на формування творчої особистості художника. Завдяки іконографічному методу, ми змогли класифікувати теми малярських творів. Методи аналізу і синтезу та метод герменевтики допомогли у розумінні мистецького твору як «естетичного організму» та в розкритті художньої (практичної та теоретичної) діяльності мистця. Наукова новизна. У статті вперше комплексно висвітлено лондонський період життя і творчості Василя Курилика через призму мистецтвознавчого аналізу його малярських творів. Результати. В статті досліджено один з основних періодів життя і ранньої творчості канадсько-українського художника Василя Курилика, зокрема висвітлено спроби формування власного курсу арт-терапії у психіатричних британських клініках, охарактеризовано визначальну подію його духовного навернення, проаналізовано період його навчання та виставкової діяльності. Висновки. Британський період Куриликової творчості відбив в собі вплив відповідного геополітичного та соціокультурного середовища (відкрите і закрите середовище), що прослідковується передусім у тематичному та концептуальному ключі малярства канадсько-українського художника, яке було чітко переплетене, та радше просякнуте його психо-емоційними переживаннями.

УДК: 
75.71:161.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Adamson A. Art as Healing. London: Coventure, 1984. 71 p.

2. Harris J. All things betray thee who betray me. Arch Gen Psychiatry. 2004. № 61. November. P. 1082.

3. Howard R. Psychiatry in pictures. William Kurelek (1927–1977), The Nightmare (detail), graphite on paper. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 2004. №184. P. A2.

4. Kelly С. Pioneer in art therapy expels demons. The Globe & Mail. 1984. Mar 24. P. 21.

5. Morley P. Kurelek: a biography. Toronto: Macmillan of Canada, 1986. 338 p.

6. Morley P. Kurelek “not anti-Semitic”. Globe & Mail. (1936-Current). 1984. Apr 11. P. 7.

7. O’Brien M. William Kurelek: Painter and Prophet. Ottawa: Justin, 2013. URL : https://www.catholiceducation.org/en/culture/art/william-kurelekpainter-.... html (дата звернення: 14.08.2019).

8. Purdie J. William Kurelek. People’s Painter Depicted Canadian Life, Religious Themes. Globe & Mail. 1977. Nov 9. P. 35.

9. Someone with me. The Autobiography