Художньо-стилістичні особливості графіки Дмитра Парути початку ХХІ ст.

Повний текст статті
з'явиться незабаром
Випуск вісника: 
Сторінки: 
64-68
Анотація: 

Аналізуються художні особливості графіки Дмитра Парути початку ХХІ століття. У системі соціокультурних змін що відбулися виокремлено символіку творчого доробку мистця, як засобу впливу на формування духовного та культурного життя сучасного українського суспільства. Дослідження творчого доробку визначеного періоду дозволило висвітлити природу творчого процесу мистця його формування, ідеї та зміст.  Окреслено індивідуальну творчу манеру та типологію сюжетів. Оглядаючи графічний доробок Дмитра Парути початку 2000 –х років, одразу помітною є ідейна цілісність із живописними роботами, що у поєднанні підсилює творчу та культурну цінність доробку мистця. Проте у  манері композиційного укладу графічних робіт художник більше експериментує, демонструючи свої кращі якості на контрасті щодо робіт періоду 1990-х років. Дмитро Парута створює графіку, зокрема у техніці мецо-тинто та ліногравюри, ілюструючи духовну історію України, розкриває її зміст семантикою знаків. Майстерно оперуючи умовним трактуванням фігур спрощених до знаків та динамічною плямою художник збагачує творчий доробок працями у техніці акватинто. Наче відновлюючи часовий простір в українському мистецтві виникають роботи наповнені універсальністю власного стилю із тісним зв’язком з народним примітивом «Дземброня» (2010 р.). Гармонія та стихія сили, що є символом єднання з природою та духовним живим зв’язком життєвого й творчого шляху митця втілена в акватинті «Річка Рось» (2013 р.). Комбінаторика виражальних засобів є свідомо формалізована і створює можливість розширення співвідношень площин, ліній, тону, демонструє професійність підходу. Творча інтуїція митця в межах задач, які ставить перед собою, спонукає лише до вибору жанру майбутньої роботи. Стиль виконання, його чистота, якому Дмитро Парута надає вагоме значення, можна відстежити на стадіях розвитку пошукового рисунка. Сміливими є олівцеві рисунки, начебто позбавлені усіляких страхів і наповнені багатством формальних трактувань.

Мова публікації: 
Українська