DIGITAL UNIVERSITY DIDACTICS IN THE STRATEGY OF COLOUR DESIGN EDUCATION

Випуск вісника: 
Сторінки: 
79-87
Анотація: 

Цифрова університетська дидактика в стратегії колористичної дизайн-освіти. За результатами порівняльного аналізу та власного педагогічного досвіду авторка пропонує гібридне навчання кольору для спеціальності 022 «Дизайн» на базі комп’ютерних технологій. Мета статті. Статтю присвячено вивченню зарубіжного досвіду онлайн дизайн-освіти та обґрунтуванню авторської концепції викладання фундаментальної дисципліни «Кольорознавство», яка полягає в інтегративному підході до розв’язання фахових проблем та використанні вебресурсів у навчальному процесі. Методологія. Методами даного емпіричного дослідження обрано системно-структурний, компаративний і компетентнісний. Результати. У рамках цифрової університетської дидактики успішно пройшов апробацію тематичний сайт з колористики для мистецьких вишів, який протягом 15 років демонстрував в Україні інноваційність та інтердисциплінарність, поєднуючи теорію та практику кольору, історію мистецтва і дизайну, естетику, колориметрію, комп’ютерну графіку. В цьому контексті сайт «Академія кольору» слугує надійним джерелом навчальної інформації для студентів денної та заочної форм навчання, оскільки містить не лише тексти, а й багатий ілюстративний матеріал, а також глосарій з дизайну та реклами. Вимушена дистанційна форма навчання навесні 2020 року і невизначені умови майбутнього вищої освіти призвели до розробки дистанційного курсу з колористики, основним компонентом якого нині є вказаний сайт – простий у використанні, з вільним доступом та можливістю зворотнього зв’язку із викладачем електронною поштою. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні можливостей гібридного навчання кольору для дизайнерів на підставі власного та зарубіжного досвіду сучасної художньої освіти. Висновки. Період карантинних обмежень довів актуальність інтернет-рішень і для навчання, і для спілкування, і для обміну інформацією. Стратегічно має сенс всі навчальні процеси зробити гібридними: частинуонлайн, частину з особистою присутністю студентів – фактично дизайн-освіта буде мати заочну форму навчання з консультаціями та контрольними заходами під час сесій, оскільки повністю перевести цей фах на дистанційну форму і неможливо, і недоцільно. Серед багатьох різних онлайн-платформ на перспективу авторкою було обрано Moodle, яка зарекомендувала себе доволі позитивно протягом тривалого часу в багатьох країнах світу, у т.ч. і для мистецьких спеціальностей, проте це вимагатиме на першому етапі значних додаткових зусиль від викладача щодо технічного опанування та підготовки матеріалів для завантаження в систему.

УДК: 
004.9+303.433.3+7.012.185
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Graduate School of Design. Available HTTP: <https://www.gsd.harvard.edu> (accessed May 13, 2020). (in English).

2. Online Courses of Harvard University. Available HTTP: <https://online-learning.harvard.edu/subject/art-design> (accessed May 13, 2020). (in English).

3. Stanford Design School. Available HTTP: <https://dschool.stanford.edu> (accessed Aug. 13, 2020). (in English).

4. Swiss Design Network. Available HTTP: http://swissdesignnetwork.ch. Accessed on: Aug. 13, 2020. (in English).

5. Frascara, J. (2004). Communication design: principles, methods, practice. New York: Allworth Press. (in English).

6. Frascara, J., and Winkler, D. (2008). Jorge Frascara and Dietmar Winkler on Design Research. Design Research Quarterly 3:3 July, 4-14. Available HTTP: www.designresearchsociety.org. Accessed on: June 15, 2020. (in English).

7. Design Studies: Theory and Research in Graphic Design (2006). New York: Princeton Architectural Press. (in English).

8. Armstrong, H. (2009). Graphic Design Theory. New York: Princeton Architectural Press. (in English).

9. Simonsen, J. (2010). Design Research: Synergies from Interdisciplinary Perspectives. Taylor & Francis. (in English).

10. Heller, S. (2018). Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility. 2nd ed. New York: Allworth Press. (in English).

11. Fleischmann, K. (2018). Online design education: Searching for a middle ground. Arts and Humanities in Higher Education. Available HTTP: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474022218758231 (in English).

12. Dreamson, N. (2020). Online Design Education: Meta–Connective Pedagogy. International Journal of Art & Design Education. Vol. 39. Issue 3. John Wiley & Sons, 483-497. https://doi.org/10.1111/jade.12314 (in English).

13. Marshalsey, L. (2020). The preliminary successes and drawbacks of a turn to distance design studio learning. Available HTTP: https://distancedesigneducation.com/2020/04/24/thepreliminary- successes-and drawbacks-of-a-turn-todistance-design-studio-learning. Accessed on: June 15, 2020. (in English).

14. Coronavirus Crisis Top Story. Available HTTP: https://www.universityworldnews.com. Accessed on: Aug. 03, 2020. (in English).

15. Jones, D. (2020). Distance and online design education – a (not so) quick introduction. Available HTTP: www.open.ac.uk/blogs/design/distanceand- online-design-education-a-not so-quickintroduction. Accessed on: Aug. 05, 2020. (in English).

16. Lerplattform der ZHdK. Available HTTP: https://paul.zhdk.ch/course. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

17. Zurich University of Arts. Available HTTP: https://www.zhdk.ch/learning/e-learning. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

18. DEL Digitally Engaged Learning. Available HTTP: http://www.digitallyengagedlearning.net. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

19. MIT OpenCourseWare. Available HTTP: https://ocw.mit.edu/courses. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

20. Virtuelle Hochschule Bayern. Available HTTP: https://www.vhb.org/lehrende. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

21. Colour Education. Available HTTP: http:// www.colour.education/beitraege-zur-farbenlehre. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

22. Berlin University of Arts. Available HTTP: www.moodle.udk-berlin.de. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in English).

23. Berlin University of Arts. Available HTTP: www.udk-berlin.de. Accessed on: June 02, 2021. (in English).

24. Zentrum fur Hochschuldidaktik. Available HTTP: https://moodle.diz-bayern.de. Accessed on: Aug. 25, 2020. (in Germany).

25. Anadolu University. Available HTTP: https:// www.anadolu.edu.tr/en/open-education/learningenvironments. Accessed on: January 15, 2021. (in English).

26. Politecnico Milano. Available HTTP: http:// www.dipartimentodesign.polimi.it. Accessed on: February 15, 2021. (in English).

27. Sapienza University. Available HTTP: https://elearning.uniroma1.it. Accessed on: February 15, 2021. (in English).

28. Sofia University St. Kliment Ohridski. Available HTTP: https://elearn.uni-sofia.bg. Accessed on: February 15, 2021. (in English).

29. Stockholm University. Available HTTP: https://athena.itslearning.com. Accessed on: February 15, 2021. (in English).

30. Venn, A. & Venn-Rosky, J. (2010). Das Farbwörterbuch. The Colour Dictionary Germany–English. Munich–Hamburg: Callwey. (in English and Germany).