Переосмислення канонічного образу Св. Себастьяна у творчості Юрія Соловія

Випуск вісника: 
Сторінки: 
11-17
Анотація: 

У статті вперше розкривається проблематика мистецтвознавчого аналізу та переосмислення канонічного образу Св. Себастьяна на прикладі творів українсько-­американського художника Юрія Соловія. Охарактеризовано художньо-­стилістичні особливості його графічного та малярського творів, проведено порівняння еволюції образу Св. Себастьяна з творами провідних світових художників.
Методологія. За допомогою мистецтвознавчого аналізу та формального методу було проаналізовано художньо-­стилістичні особливості сакрального образу, було також використано семіотичний метод, завдяки якому трактувалися знаки і символи. Іконографічний метод допоміг встановити канонічні особливості досліджуваного образу. За допомогою компаративного методу було проведено порівняльний аналіз творчих концепцій від мистців епохи Відродження до художників ХХІ ст. з інтерпретацією образу Ю. Соловія.
Результати. У результаті аналізу канонічного (зразкового) образу «Св. Себастьян» у творчості Ю. Соловія ми продемонстрували унікальні екзистенційно-­філософські особливості та конотації, якими художник наповнював твори на релігійну тематику, та прослідкували низку індивідуальних властивостей у трактуванні образу, що вказує на унікальну модель зображення біблійних сцен у живописі. Перспективи дослідження полягають у продовженні переосмислення християнських образів у творчості Юрія Соловія, а саме: Розп’яття, Пієта, Воскресіння та серії «Мученики».

УДК: 
7.071.1(477+73)"1924/2007"Ю. Соловій:27-36Св. Себастьян
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бойчук Б. М., Мистецтво, що інформує. Сучасність. 1963. № 1. С. 56 – 59.

2. Бойчук Б. М., Кілька думок (висловлених на відкритті виставки Юрія Соловія в УІА. 18. ІХ. 1982). Нові дні. 1982. № 12. С. 25 – 26.

3. Бойчук Б. М., Юрій Соловій з далекої перспективи. Свобода. 2007. № 17. 23 с.

4. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття : український шлях: монографія. Львів : Колір ПРО, 2012. 200 с.

5. Качуровський В., Виставка Юрія Соловія в Чикаго. Сучасність. 1981. № 1. С. 132 – 135.

6. Кузьмович М. В., Мистецтво конфлікту. Сучасність. 1965. № 1. С. 73–76.

7. Кошелівець І. М., Про переклади й різне інше. Сучасність. 1969. № 4. С. 61–75.

8. Оленська-Петришин А. І., Трагічна суть життя як сюжет мистецтва. Сучасність. 1969. № 7. С. 57–62 с.

9. Сидор-Гібелинда О. В. Тривожне мистецтво: каталог виставки. Київ : Художня галерея ДП КММК «Мистецький арсенал», 2007. 8 с.

10. Соловій Ю. І. Про речі більші ніж зорі : антологія. Мюнхен : Сучасність, 1978. 284 с.

11. Успіхи і плани Юрія Соловія. Ми і світ. 1969. 90 с.

12. Andre M. Ukrainian artist`s & remembrance. Daily News. 2000. Р. 75.

13. Artner A. Splashes of color and form from Ukraine. Chicago Tribune,  Р. 16.

14. Petruniak R.  Review: Solovij retrospective at Ukrainian Institute of Modern Art. The Ukrainian Weekly, 9, 11.

15. Ruhlmann М. Philosophy Painted in Abstract. Rutherford Artist Believes Happiness Something We Steal. The Herad-­News. 1968.

16. Contemporary Crucifixion. The Herad-­News. 1969.