Китайська академія живопису: становлення, розвиток, завдання

Випуск вісника: 
Сторінки: 
67-72
Анотація: 

Мета — дослідити становлення та розвиток Китайської академії живопису через історичну призму, проаналізувати її сучасні завдання. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів: історичному, аналітичному, методі порівняння та логічному методі (оперуванні знанням і засобами його одержання, що дає змогу систематизувати нові знання, не повертаючись до емпіричних розрахунків). Наукова новизна. У роботі чи не вперше в українській історіографії та мистецтвознавчих студіях наголошено на особливостях розвитку Китайської академії живопису як важливого елемента виховання та навчання майбутніх митців Піднебесної. Указано на важливі структурні зміни в діяльності образотворчої галузі Китаю.
Упродовж Х–ХІІ ст. академія була потужним освітнім закладом із своєю ієрархією викладачів, системою навчання (яке передбачало також оволодіння філософією та поезією). На початку ХХ ст. китайські майстри намагалися поєднати традиційне та сучасне їм європейське мистецтво. Нині ж робота академії достатньо демократична, і китайське мистецтво повертається до вільного діалогу. Водночас академія не забуває про соціальні проєкти, головним її завданням є служіння народу. Сучасними вимогами, на які повинна реагувати академія, є подальше єднання зі світовим мистецтвом, із сучасними тенденціями та напрямами. Це дасть змогу загалом збагатити китайську культуру.

УДК: 
069(510):7.02
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Ван Ш. Художественное образование в Китае в ХХ веке: национальные черты, международные тенденции и российское влияние (на примере Центральной академии изящных искусств). Культура и искусство. 2021. № 4. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35397
  2. Гуан Я. Из истории развития художественного образования и традиционной живописи Китая. Теория и практика общественного развития. Педагогические науки. 2013. № 1. С. 197–201.
  3. Іонова О., Пей Ч. Становлення вищої художньої освіти Китаю ХХ століття. Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 62. С. 79–86.
  4. Хань Бин. Трансформация культурных функций китайской живописи XX и начала XXI в.: сравнительный анализ. Гуманитарный вектор. 2012. № 3. С. 240–246.
  5. Clunas C. Chinese Painting and Its Audiences. Princeton: University Press, 2017. 293 p.
  6. Gao J. The Relationship Between Writing and Painting in Ancient China. Aesthetics and Art. Berlin, Heidelberg, 2018. P. 17–30.
  7. Guangcai Y. The Construction of the Chinese Academic System: Its History and Present Challenges. Frontiers of Educationin China. 2009. Vol. 4. P. 323–342.
  8. Li Z. X., Huan C. Chinese and North American culture: A new perspective in linguistics studies. Linguistics and Culture Review. 2019. Vol. 3(1). P. 14–31. URL: https://doi.org/10.37028/lingcure.v3n1.13
  9. Oda R., Niwa Y., Honma A., Hiraishi K. An eye-like painting enhances the expectation of a good reputation. Evolution and Human Behavior. 2011. Vol. 32(3). P. 166–171. URL: https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.11.002
  10. Ruble R. A., Zhang Y. B. Stereotypes of Chinese international students held by Americans. International Journal of Intercultural Relations. 2013. No. 37(2). P. 202–211. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.12.004