Експресіонізм в українському малярстві першої третини ХХ століття: риси національної самобутності

Випуск вісника: 
Сторінки: 
4-10
Анотація: 

У статті розглянуто проблему національної специфіки експресіонізму в українському малярстві першої третини ХХ ст., проаналізовано твори провідних представників цього напряму в українському живописі авангарду. Також порушено питання реґіональних особливостей експресіонізму в контексті художньо-­стильових особливостей українського малярства першої третини ХХ ст. На основі аналізу живописних робіт визначено, що західноукраїнські митці часто послуговувалися синтезом сецесії (запозиченої під час навчання у Краківській чи Мюнхенській академіях мистецтв) та експресіонізму. Виявлено, що митці Центральної і Східної України розвивали експресіонізм у сукупності з кубізмом, абстракціонізмом, конструктивізмом. У статті також розкрито риси національної самобутності, незмінно присутні у творах українських експресіоністів, нашаровані на потужну динаміку ліній, колірні контрасти, тональні вібрації. Тематична багатогранність робіт О. Новаківського, С. Гординського, В. Ласовського, В. Хмелюка, О. Грищенка та ін. охоплює образи з народу, різні стани природи, натюрморт, пейзаж, портрет. Доведено, що українські представники експресіонізму, збагачуючи власну малярську культуру і базові професійні якості у провідних європейських художніх навчальних закладах, розвивали проблему кольору, поєднували новітні формальні експерименти над пластичною формою і самобутність національних традицій.

УДК: 
75.038.2+75.038.11(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Київ: Критика, 2009. 447 с.
2. Волошин Л. Княжий дарунок великого мецената: Митрополит Андрей Шептицький у житті і творчості Олекси Новаківського / Національний музей у Львові, Художньо-­меморіальний музей Олекси Новаківського. Львів: Монастир Монахів Студитського Уставу. Видавничий відділ «Свічадо», 2001. 200 с.: іл.
3. Овсійчук В. Олекса Новаківський. Львів: В-во «Фенікс», 1998. 332 с.
4. Волошин Л. Автопортрети Олекси Новаківського / Національний музей у Львові. Львів: Монастир Свято-­Іванівська Лавра. Видавничий відділ «Свічадо», 2004. 156 с.: іл.
5. Гординський С. Короткий огляд українського новітнього мистецтва до 1939 року. Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів, 2006. № 4 (9). С. 85–90.
6. Українські мистецькі виставки у Львові. 1919–1939: антологія мистецько-­критичної думки / автор-­упорядн. Р. М. Яців. Львів: ЛНАМ; Інститут народознавства НАН України, 2011. 696 с.
7. Українське образотворче мистецтво: імена, життєписи, твори (ХІ –ХХІ ст.) / упор. І. В. Голод, Я. О. Кравченко, Н. Б. Козак, О. Д. Михайлюк, Р. М. Яців. Харків: Факт, 2013. 720 с.: іл.
8. Грищенко О. Мої зустрічі і розмови з французькими мистцями. Нью-­Йорк: Фундація Олекси Грищенка, б. р. 110 с.: іл.
9. Федорук О. Василь Хмелюк / Нац. ком. з питань повернення в Україну культ. цінностей при Кабінеті Міністрів України. Київ: Тріумф, 1996. 264 с.: іл. (Повернуті імена).
10. Сусак В. Українські мистці Парижа. 1900–1939. Київ: Родовід, 2010. 408 с.