Творча спадщина художників-бойчукістів Антоніни Іванової та Михайла Лезвієва (на матеріалах збірки у ЛНГМ імені Б. Г. Возницького)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
10-22
Анотація: 

На основі колекції графічних творів, що зберігаються у фондах Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького розглянуто творчий доробок учнів Михайла Бойчука – художників Антоніни Іванової та Михайла Лезвієва. Крім графічних робіт, використано фотоматеріали з архіву галереї, які дозволяють простежити участь А. Іванової у роботах над монументальними розписами в Одесі разом з Михайлом Бойчуком та іншими майстрами, вперше розкрити участь М. Лезвієва та А. Іванової разом з Леонідом Молодожанином (майбутнім Лео Молом) у роботах над фресками та скульптурними творами монументальних споруд у Нальчику в 1930-х роках. Проналізовано графіку митців, проведено паралелі у формуванні їхнього творчого методу, акцентовано увагу на продовженні в їхній творчості концептуальних основ, визначених М. Бойчуком, – зверненні до народного мистецтва, архаїчних форм, національних традицій. Підкреслено цілісний узагальнений характер композиційних вирішень у творах обох митців, які розглянуті у контексті загальних соціокультурних тенденцій першої половини ХХ ст. Вказано на відмінність творчої манери митців від програмного офіціозу доби 1930-х років, що позначилося на життєвій долі цих художників: вони постраждали від політичних репресій. Проводячи порівняння між графічними творами А. Іванової та М. Лезвієва, авторка наголошує на спільності виражальних засобів, яким притаманні лаконічність, плакатність, площинність зображень, тяжіння до монументальності. У символіці та семантиці окремих творів присутні сакральні мотиви, у композиційних схемах знаходимо елементи християнської іконографії. Тема любові та сімейної злагоди набувають у творах художників глибинного узагальнення. Внесення творчого доробку А. Іванової та М. Лезвієва як творчого тандему в науковий обіг дозволяє ширше представити бойчукізм як явище в українському образотворчому мистецтві та значний вплив цього художнього напряму за межами України.

УДК: 
7.071.1:7.036(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Банцекова А., Хорунжа Г. Графіка та живопис Антоніни Іванової і Михайла Лезвієва. З колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького: художні особливості. Матеріали міжнародної наукової конференції «Десяті Платонівські читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922-1998)». НАОМА, 20 листопада 2022 року.
 2. Білокінь С. І. Бойчук та його школа. Київ : Мистецтво, 2016. 256 с.
 3. Бойчукізм. Проект «Великого стилю» / упорядн.: В. Клименко, тексти: Л. Соколюк, С. Білокінь, Т. Старкова, В. Величко, Я. Кравченко, О. Ковальчук. Київ : ДП «НКММК «Мистецький арсенал», 2018. 256 с.
 4. Бойчук та його школа монументального мистецтва / автори тесту: Л. Ковальська, Н. Присталенко. Хмельницький: Вид-во ПФ «Галерея», 2010. 282 с.
 5. Данченко Н. Две творческие судьбы. Творчество. 1974. № 11. С. 15-17.
 6. Костин В. И. Фрески и панно А. Ивановой. Декоративное искусство СССР. 1970. № 7. С. 32-33.
 7. Кравченко Я. Антоніна Іванова: «Я була і зосталася бойчукісткою». До 115-ліття від дня народження. Артанія. Кн. 12. № 3. Київ, 2008. С. 12-17.
 8. Кравченко Я. Майстерня «монументального живопису» Михайла Бойчука в Українській академії мистецтва у перші роки радянської влади в Україні (1919-1922). Вісник ЛНАМ, 2020. Вип. 44. С. 52-63.
 9. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. Київ : Майстерня книги, Оранта, 2010. 400 с.
 10. Муратова Е. Художник А. Н. Иванова. Декоративное искусство. 1959. № 1. С. 43-44.
 11. Осокина Е. Небесная голубизна ангельских одежд. Судьба произведений древнерусской живописи, 1920-1930-е. Москва : Новое литературное обозрение, 2020. 664 с.
 12. Присталенко Н., Рубан В. Голоси минулого. Наука і культура. Щорічник. Вип. 24. Київ, 1990. С. 302-313.
 13. Ріпко О. У пошуках страченого минулого. Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ століття. Львів : Каменяр, 1996. 286 c.
 14. Соколюк Л. Графіка бойчукістів. Харків – Нью-Йорк : видання часопису «Березіль»: видавництво М. П. Коць, 2002. 224 с.
 15.  Соколюк Л. Михайло Бойчук та його школа. Харків : Видавець Савчук О. О., 2014. 386 с.; 488 іл.