Заангажованість моди політикою та роль політики в моді

Випуск вісника: 
Сторінки: 
88-95
Анотація: 

Виявлення та аналіз факторів впливу на процес дифузії між модою і політикою, визначення форм і способів взаємодії (набуття політикою естетичного виміру, а модою — політичного) постає актуальною науковою тематикою, на вирішення якої спрямоване наше дослідження.
На основі міждисциплінарного підходу комплексно проаналізовано політику і моду як два важливі суспільні регулятори. До дослідження залучено історичні джерела, теоретичні та методологічні напрацювання українських і закордонних науковців. Розглянуто процес дифузії відповідно до виявлених найбільш значущих факторів впливу: політика — "диктатор" моди; мода — символ політичного руху; політичні лідери — "диктатори" моди; мода — "мова та зброя" модельєрів. Комплексний аналіз показав, що мода впродовж століть у всіх країнах світу виконувала роль ідентифікатора соціальної стратифікації суспільства, була індикатором соціального статусу, віддзеркаленням політичних процесів. Моду розглянуто як ідеологічну образність політичного руху, а символ — як вид ідеї, представлений образом. Виявлено функції модних символів. Визначено, що національні революційні рухи та війни впливають на модні інновації, зокрема, на розвиток патріотичного стилю одягу (національний стиль в одязі; революційна мода; воєнна мода). Процес дифузії розглянуто на основі аналізу візуального образу політичних лідерів, який відіграє важливу роль у формуванні іміджу держави, оскільки формується у свідомості суспільства за допомогою асоціативного зв’язку, а мода відіграє важливу роль у формуванні політичних ідентичностей. Доведено, що ефектною та ефективною формою дифузії між модою та політикою є концептуальні презентації модних колекцій. Сценографія таких показів має протестний та маніфестний характер і є потужнім дієвим способом впливу моди на масову політичну свідомість суспільства.
Оскільки в постмодерністській культурі категорія візуальності є пріоритетною, однією з актуальних тем для подальших досліджень буде проблематика дизайну та моди у сфері політичної іміджелогії повоєнного періоду в Україні — стратегія розвитку, чинники впливу, засоби формування та дієвий інструментарій.
 

УДК: 
7.012:7.074:7.091(043.5)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Balenciaga. Balenciaga Summer 2023 Collection - YouTube. 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yh_1K9s6UV0 (дата звернення: 04.10.2022).
 2. Blackman, C. How the suffragettes used fashion to further their cause, stylist. 2018. URL: https://www.stylist.co.uk/fashion/suffragette-movement-fashion-clothes-what-did-the-suffragettes-wear/188043 (дата звернення: 19.08.2022).
 3. Conway, D. ‘Margaret Thatcher, dress and the politics of fashion’, The International Politics of Fashion, 2018. pp. 161–186. URL: https://doi.org/10.4324/9781315765082-8.
 4. Dictionary, B.L. SUMPTUARY LAWS, Black’s Law Dictionary. ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO. 1968. URL: https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf. (дата звернення: 19.08.2022).
 5. Reddy, K. 1940-1949 | Хронологія історії моди, Fashion History Timeline. 2020. URL: https://fashionhistory.fitnyc.edu/1940-1949/ (дата звернення: 24.08.2022).
 6. Rujuta Vaidya. Shantanu & Nikhil’s couture 2017 collection is not your usual wedding wear, Vogue India. 2017. URL: https://www.vogue.in/content/shantanu-nikhils-couture-2017-collection-is... (дата звернення: 19.08.2022).
 7. Show in Cuba – CHANEL (2016) Cruise 2016/17 Show in Cuba – CHANEL Shows - YouTube, YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=o6PEVrQNk4w (дата звернення: 07.01.2021).
 8. Tynan, J. and Godson, L. ‘Uniform: clothing and discipline in the modern world’, Uniform: clothing and discipline in the modern world, 2019. p. 304. URL: https://www.academia.edu/39787687/Uniform_clothing_and_discipline_in_the... (дата звернення: 12.08.2022).
 9. Vogue UA. Вів’єн Вествуд про людей, моду і саму себе, Vogue Ukraine - Vogue UA. 2019. Available at: https://vogue.ua/article/fashion/persona/vestvud-pank-ikona-aktivistka.html (дата звернення: 08.12.2020).
 10. Ватаманюк, Н. Як світ моди й мистецтва відреагував на війну в Україні, Детектор медіа. 2022. URL: https://detector.media/blogs/article/197738/2022-03-23-yak-svit-mody-y-m... (дата звернення: 24.08.2022).
 11. Закон і бізнес. Два століття без штанів, Закон і Бізнес. 2013. URL: https://zib.com.ua/ua/14288.html (дата звернення: 18.08.2022).
 12. Квасниця Р. Дизайн просторів для презентації модних колекцій., дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 «Дизайн»., Львів, 2021, 317 с. : рис., табл.
 13. Корнієнко, О. Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956–1985 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України., 2020. 384 с.
 14. Освітній омбудсмен України. Чому в багатьох країнах немає обов’язкової шкільної форми і яким має бути дрес-код?, Освітній омбудсмен України. URL: https://eo.gov.ua/chomu-v-bahatokh-krainakh-nemaie-obov-iazkovoi-shkilno... (дата звернення: 08.09.2022).
 15. Поляруш, С. Еволюція вестиментарного законодавства в Європі, Наукові записки ЦДПУ. Серія: Право = Academic Nores. Series: Law : зб. наук. праць / відп. ред. Є. Ю. Соболь [та ін.]. – Кропивницький, 11, 2021. С. 14–20. URL: https://doi.org/10.36550/2522-9230-2021-11-14-20. (дата звернення: 24.08.2022).
 16. Радченко, О.; Карташов, А. та ін. Політична абетка. Матеріали для практичного використання, Вид. 8-е, доп. і перероб. Харків : Вид-во “Док Наук ДержУпр”, 2010. 328 с.
 17. Хома, Н. Патріотична мода чи мода на патріотизм, Вісник Маріупольського Державного Університету серія: історія. Політологія, 2015, Вип. 12. С.322-329.
 18. Шафраньош, О. Характерні особливості феномену контркультури в контексті суспільно-політичних процесів у США в 50-70 рр. ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2019. 20 с.