Авторам

У Віснику Львівської національної академії мистецтв публікуються оригінальні
завершені статті та наукові повідомлення за тематичними напрямами:

  • образотворче мистецтво;
  • декоративно-прикладне мистецтво;
  • дизайн;
  • реставрація творів мистецтва;
  • мистецтвознавство;
  • менеджмент мистецтва;
  • культурологія.

Редакційна колегія особливу увагу звертає на оригінальність тексту поданих
рукописів, контролює недопущення до друку плагіату.

Автори рукописів повинні переконатися, що поданий рукопис: є оригінальним
дослідженням; не був опублікований в інших місцях будь-якою мовою.

У повний пакет документів, що подається до редколегії, входить:
1. Текст статті в електронному вигляді (завантажити вимоги pdf)
2. Наукова рецензія (згідно наказу МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11
та 3.1.). Для аспіранта і здобувача наукового ступеня кандидата наук – рецензія
кандидата або доктора наук. Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів
печаткою. Стаття з підписом рецензента зберігається в редакції 2 роки.
3. Анкета автора(-ів) (завантажити pdf)
4. Заява - відомості про автора та співавторів, тему статті, кількість сторінок,
ілюстрації.  (завантажити вимоги pdf)