Авторам

У Віснику Львівської національної академії мистецтв публікуються оригінальні
завершені статті та наукові повідомлення за тематичними напрямами:

  • 023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

    022 — Дизайн

    028 — Менеджмент соціокультурної діяльності

Редакційна колегія особливу увагу звертає на оригінальність тексту поданих
рукописів, контролює недопущення до друку плагіату.

Автори рукописів повинні переконатися, що поданий рукопис: є оригінальним
дослідженням; не був опублікований в інших місцях будь-якою мовою.

У повний пакет документів, що подається до редколегії, входить:

  1. Текст статті в електронному вигляді за вимогами  (завантажити вимоги pdf)
  2. Заява - відомості про автора та співавторів, тему статті, кількість сторінок, ілюстрації.  (завантажити вимоги pdf)
  3. Анкета автора(-ів) (завантажити pdf)
  4. Наукова рецензія. Для студентів та аспірантів (здобувачів) – рецензія кандидата або доктора наук. Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів печаткою.