До історії відзначення ювілею та видатних постатей у Львівській національній академії мистецтв

Download191.56 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
5-28
Анотація: 

У статті документально підтверджено, що вища мистецька інституція у Львові заснована в жовтні 1946 р., тобто сягнула свого 70-річного ювілею, висвітлено, як регламентувалися ювілеї (круглі дати) у часи хрущовської відлиги, які підсумовували здобуте у навчально-творчому процесі, відзначати кращих, бачити упущення та визначатися в перспективі, особливо у зміцненні матеріально-технічної бази, запровадженні нових спеціалізацій, а також акцентовано увагу на пошануванні окремих особистостей з нагоди ювілейних дат. Увагу звернуто на проведення наукових конференцій, випуску матеріалів під рубрикою «Імена академії».

УДК: 
378.094 (477. 83 – 25)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Вісник Львівської національної академії мистецтв : зб. наук. пр. Львів : ЛНАМ. — 2004. Вип. 15. 418 с. : іл.
2. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду : зб. док. (червень 1941-1960 рр.). Київ : Держ. вид. політ. літ. УРСР, 1961. Т.ІІ.  666 с.
3. Бадяк В. Фундатори. Львівська Національна академія мистецтв: 1946-1953 рр. Львів : ЛНАМ, 2007. 186 с. : іл.
4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст. Львів: Академ. експрес, 2001. — 176 с. : іл.; Бадяк В. У лещатах сталінщини. Нарис історії Львівської організації Спілки художників України 1939-1953 рр. Львів : СКІМ, 2003. 204 с. : іл.
5. Карби : наук.-мист. вісник / Львівський держаний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша. Львів. 2002. Вип. 1.
6. Бадяк В. Опудало формалізму. Ратуша. 1991. 14-15 червня. № 60.
7. Гуторов И. Эпизоды жизни в утопиии и обмане. Львов : Вільна Україна. 1998. 240 с. : іл.
8. Державний архів Львівської області. Ф.Р. 1653. Оп 1.
9. Вандали в музеї. Жовтень. 1989. № 4; Каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові [авт. упор. В. Арофікін, Д. Посацька]. Київ-Львів : РВА Тріумф. 1996. 299 с. : іл.
10. Бадяк В. Джерела з історії Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва періоду десталінізації. Вісник ЛНАМ. Львів : ЛНАМ. 2011.  Вип. 22.  С. 3-35.
11. Бадяк В. Перші митці Львівського вищого навчального закладу ( До 50-річчя випуску). Вісник ЛАМ. Львів. 2003. Вип. 14. С. 3-25.
12. Чарновський О. Митці радянського Львова. Жовтень. 1956. № 10.  С. 40.
13. Запаско Я. Нелегкі перші кроки. Вісник ЛАМ. Львів. 1996.  Вип. 7. С. 87-93.
14. До літопису Академії. Довідка про недоліки в роботі Львівського дер-
жавного інституту прикладного та декоративного мистецтва / В. Ба-
дяк. [Коментар і публікація]. Вісник ЛАМ. Львів. 1994.  Вип. 5.
15. Запаско Я. спромігся на 1-й скромний випуск «Наукових записок» (Львів, 1961, 72 с.) — насправді в історії Інституту перший, але як з’ясується, єдиний. Щорічне видання часопису «Вісник» почнеться 1990 р.
16. Високе призначення радянського мистецтва : зб. матеріалів. Львів : Вища школа, 1975; Громадянське покликання митця : зб. матеріалів. Львів : Вища школа, 1977.  С. 5; Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва  буклет]. Львів. 1977. С. 3; Запаско Я.П. Мистецтво оновленого краю [текст] : Я.П. Запаско, В.А. Овсійчук, О.О. Чарновський, С.П. Степко : науково-популярний нарис / наук. ред. Я.П. Запаско. Київ : Мистецтво, 1979. 171 с. С. 4.
17. Маємо на увазі монумент Слави Радянської Армії у Львові (1970 р.) за участі Д. Крвавича, Е. Миська і М. Вендзиловича, пам’ятний знак червоним першокінникам с. Олеське (1975 р.) — В. Борисенко, А. Консулов, за що автори отримали Шевченківську премію, пам’ятник Я. Галану у Львові (1972 р.) — О. Пилєв та ін. Твори возвеличують міліарні ідеали, що неприйнятно для українського суспільства. Вони вилучені з державного архіву. Вирішується питання про знесення останнього — монумента. Захистили докторські дисертації Ю. Лащук (1972 р.) і Я. Запаско (1973 р.). Видано названі збірники матеріалів.
18. Підготовлений лист (переважно кафедра скульптури, завідувач О. Пилєв), був адресований у Мінвуз СРСР, міністру Г. Ягодіну та Президії Академії художеств СРСР; Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва [буклет, укл. В.П. Бадяк]. Львів : Облполіграфвидав.  1989. 16 с.; Бадяк В. Опудало
формалізму. Ратуша. 1991. 14-15 червня.  № 60; Бадяк В. П. Швидкісна, але важка дорога. Молода Галичина. 1992.  18 черв.; Бадяк В.П. «Український пустир» у Римі:
хто забудує? Культура і життя. 1992.  1 серп.
19. Українська національна культура і проблеми її розвитку : тези доповідей наук. конф. / ЛДІПДМ.  Львів. 1989. 58 с.
20. Сходження : мат. ювілейної наук.-творч. конф. / ЛДІПДМ [присвячена 45-річчю заснування ЛДІПДМ].  Львів. 1992.  50 с.
21. Мисько Е., Бадяк В. Дорогами регресу та поступу. Вісник ЛАМ.  Львів. 1996. Вип. 7.
22. Мисько Е., Бадяк В. Без ейфорії зустрічає 50-річчя Львівська академія мистецтв. Молода Галичина. 1996. 3 вересня.
23. Львівська академія мистецтв / укл. Б. Курліщук. Львів : Мета. 34 с. : іл.
24. Вісник Львівської академії мистецтв : зб. наук. пр.  Львів. 1996.  Вип 7. 114 с. Автор цих рядків як відповідальний секретар редколегії «Вісника» упродовж 25-ти років доклав значних зусиль, аби зібрати цей матеріал, ніби відчуваючи, що він матиме велику джерельну вагу при написанні історії ЛНАМ.
25. Повну уяву про його талант і доробок дає альбом-монографія «Мирон Яців. 1929-1996. Життя і творчість [упор. Р. Яців]. Львів, 200. 368 с., іл.
26. Достовірну інформацію про свій родовід, шлях у мистецтво Е. Мисько оповів за півроку до своєї смерті. Див.: Еммануїл Мисько: Найкраща робота — попереду. Ексклюзивне інтерв’ю (провів В. Бадяк). Вісник ЛАМ.  Львів. 1999. Вип. 10. 286 с. : іл.
27. Вісник ЛАМ. : зб. наук. пр. Львів. 2007. Вип. 12. 382 с. : іл.
28. Роман Сельський. Львів : ЛНАМ, 2004. 126 с. : іл. (Серія «Імена Академії»); Яким Запаско.  Львів : ЛНАМ, 2004.  116 с., іл. (Серія «Імена Академії»).

29. Вісник ЛНАМ. : зб. наук. пр. Львів : ЛНАМ.  2006.  Вип. 17.  368 с. : іл.
30. Вісник ЛНАМ. : зб. наук. пр.  Львів : ЛНАМ. 2008. Вип. 19. 462 с. : іл. Через стан здоров’я Ю. Новосільський не був на урочистостях, у лютому 2011 р., на 89 році він відійшов у вічність.
31. Вісник ЛНАМ. : зб. наук. пр. Львів : ЛНАМ. 2010. Вип. 21. 424 с. : іл.
32. Вісник ЛНАМ. : зб. наук. пр. Львів : ЛНАМ. 2011. Вип. 22. 480 с. : іл.
33. Бадяк В.П. Фундатори. Вісник ЛНАМ. Львів : ЛНАМ. 2009. Вип. 20; Бадяк В.П. Двадцятиліття «Вісника Львівської національної академії мистецтв». Вісник ЛНАМ
Львів : ЛНАМ. 2009. Вип. 20. С. 5-34; його ж. Бадяк В.П. Джерело з історії Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва періоду десталінізації. Вісник ЛНАМ.  Львів : ЛНАМ.  2011. Вип. 22.  С. 3-35
34. Вісник ЛНАМ. : зб. наук. пр. Львів : ЛНАМ. 2014.  Вип. 25. 280 с. : іл.
35. Фактаж узято з відділу кадрів та архіву ЛНАМ.